Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fayes Seilduksveveri

Grunnlagt 1787 av Amund Linnes Faye (s.d.), fikk privilegium 15. august 1787. Veveriet, som lå rett nedenfor Drammens Park, beskjeftiget på slutten av 1780-årene ca. 40 heklere og spinnere, dels i byen, dels i distriktet. I 1800 hadde veveriet 14 vevstoler som ga arbeid til 220 ansatte med en årsproduksjon på ca. 14.000 alen. Året […]

Fegth, Jacob (18.9.1761 – 2.10.1834)

Kjøpmann i Drammen og gårdeier i Strømsgodset, kjøpte i 1808 Stormoen gård på auksjon for 6.500 riksdaler. Overformynder på Strømsø 1802-07. I en innberetning til Det danske Canselli i 1804 het det at Fegth på den tid eide en halv tønne gull (50.000 riksdaler), men ved pengereduksjonen i 1813 og påfølgende år tapte han hele […]

Feierbakken

Smal vei fra Havnegaten opp til Kirkebakken på Tangen. Har sitt navn etter en feier som bodde i Kirkebakken 18. Navnet ble i 1898 besluttet opprettholdt.

Felleveien

Liten boliggate på Åskollen øst for Nordbyveien, fikk sitt navn i 1985. Felle står her i betydningen nedlegge, drepe, og står i sammenheng med de to øvrige veinavn i strøket som ble navnsatt samtidig: Veideveien og Jaktveien.

Feltspatveien

Hovedveien i utbyggingsområdet felt A på Konnerud, navnsatt 1980.

Fengselsvesen

I 1792 skrev Stiftamtmannen i Akershus om forholdene i norske fengsler, at i Bragernæs Arresthus fremfor alle var forholdene så usle «at delinkventen maa næsten grue sig mer for arresten end for straffen». Arresten lå dels i en fuktig og kald kjeller under jorden ved Gamle Kirkeplass, hvor vann fra Drammenselven ofte kunne stige 1 […]

Ferdigmatsentralen

Delikatesseforretning i Hauges gate 86, grunnlagt juni 1945 av frøknene Hedvig og Olga Kopland, som solgte ferdig middagsmat: Kokt og stekt fisk, fiskekaker og fiskepudding, kjøttretter, supper, grønnsaker og dessert, samt selskapssmørbrød, pålegg og salater. Forretningen anså det som sin oppgave å skaffe kunder som selv ikke ville eller hadde anledning til å koke, en […]

Fergestad, Petter Inge (* 21.1.1939)

Ingeniør og forfatter, f. i Orkdal, s. av Ingvald F., fra 1964 ansatt ved National Industri og bosatt i Drammen. Tok 1972 doktorgraden ved NTH på en avhandling om hva som skjer inne i en transformator når den treffes av en lynoverspenning, «Transient Oscillations in Transformer Windings». Bosatte seg i 1983 på Konnerud hvor han […]

Festningen

Det høyeste punkt i Gjerpenåsen, hvor det i folkevandringstiden og vikingetiden sto en varde som ledd i kjeden av varder i Buskerud og Nordre Vestfold. Restene av varden lar seg fremdeles etterspore.

Fiirst, Hans Severin (1858 – 1925)

Ordfører 1902-08, statsadvokat og byfogd. Statsadvokat i Buskerud 1898-1908, byfogd i Drammen 1908-19. Stortingsmann fra Strømsø krets 1909-12. Ekstraord. høyesterettsdommer 1912, statssekretær 1920. Ridder av St. Olavs Orden 1905.

Cookies | Personvern