Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Filadelfia pinsemenighet

ble grunnlagt i Drammen i 1921. Det nåværende forsamlingshus ved Losjeplassen ble tatt i bruk i 1975

Filmrevyen

Drammen Kinematografers filmrevy, med jevnlig produksjon og visning fra 1951 t.o.m. 1963. Det ble produsert 6-7 filmrevyer hvert år, av omtrent 10 minutters varighet. Initiativtaker, fotograf og produsent var kinosjef Robert Halvorsen. Revyene ble kalt «Nytt fra Drammen», stumfilm som ble vist med separate innspilte kommentarer. Praktisk tatt hele filmarkivet er bevart. I 1995 ble […]

Finn Arheims vei

Prosjektert vei fra Fosseveien til forlengelsen av Lyngveien på Austad, navnsatt i 1959 med den begrunnelse at Arheim under siste krig ble skutt i dette området. Veien ble imidlertid ikke opparbeidet som forutsatt.

Finn Blackstads vei

Boliggate fra Underlia ned til Hans Hansens vei, nederste del er den gamle skogsbilvei til Landfalltjern. Gaten fikk i 1966 sitt navn etter den tidligere rådmann i Drammen (se: Blackstad, Finn).

Finn Hagness Sølv & Metallvarefabrikk

var en produksjonsbedrift i Ole Steens gate 3, etablert 15. mars 1942 av gullsmed Finn Hagness, som hadde drevet pletteringsanstalt i Oslo gjennom 1930-årene. Hagness overtok gullsmed og gravør Johan Lunds gamle tregård med komplett verkstedinventar. Foruten håndverksbrev hadde H. eksamen fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole. Hagness var først i Norge med Rodium-plettering, men krigen satte […]

Finne, Henrik Christian (15.9.1797 – 14.2.1870)

Kaptein og tollkasserer, f. i Lier, s. av generalmajor Edvard N. F. Adjunkt ved Larvik middelskole 1824-32, veiinspektør i Buskerud 1834-39, kaptein 1840. Bestyrte forskjellige av Statens veianlegg 1839-45, veikonsulent 1846-51, tollkasserer i Moss 1851-57. Ridder av St. Olavs Orden 1848.

Finnerudveien

Kort vei fra Kleivene til Nærbyveien. Den ble i 1984 gitt navnet Finnerudhaugen etter bydelens eldste gjenværende hus, daværende Kleivene 57. Navnet ble i 1985 endret til Finnerudveien.

Finntomtåsen

på Vestskogen i Skoger skjuler i østhellingen hustufter og brønnhellinger fra gamle finneboplasser fra 1600/1700-tallet. Det er uvisst hvor det ble av finnene, som var upopulære blant bønder og skogeiere ved sitt svibruk/bråtebrenn ing. Ifølge et gammelt sagn bor en utgammel mann med langt, hvitt skjegg i F. Dersom man sitter ved bekken fra Gravdalsvollen […]

Fiolveien

Tidligere navn på kort stikkvei som går fra Buskerudveien og nordover mot Berskau Idrettspark. I veien var det oppført flere arbeiderboliger for Buskerud Papirfabrikk. Veien het Buskerudveien frem til 1953, da Storveien fikk dette navn. Etter at «Ingeniør Rybergs vei» var blitt forkastet ble navnet Fiolveien. Fra 1.1. 2020 er veinavnet slettet og alle eiendommer […]

Firma Arthur Berntzen

Monumentforretning og stenhuggeri, etablert 1917, overtatt av Arthur Berntzen i 1925. Bedriften førte et stort assortert lager av alle sorter gravmonumenter i Tollbugata 19 hvor den fortsatt holder til, fra 1990 som aksjeselskap. Pr. 2020 har virksomheten 5 ansatte og drives av tredje generasjon, John Berntzen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet