Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Filadelfia pinsemenighet

ble grunnlagt i Drammen i 1921. Det nåværende forsamlingshus ved Losjeplassen ble tatt i bruk i 1975

Filmrevyen

Drammen Kinematografers filmrevy (Nytt fra Drammen), med jevnlig produksjon og visning fra 1951 t.o.m. 1963. Det ble produsert 6-7 filmrevyer hvert år, av omtrent 10 minutters varighet. Initiativtager og produsent var kinosjef Robert Halvorsen. Revyene ble kalt «Nytt fra Drammen», stumfilm som ble vist med separate innspilte kommentarer. Praktisk tatt hele arkivet er bevart og […]

Finn Arheims vei

Prosjektert vei fra Fosseveien til forlengelsen av Lyngveien på Austad, navnsatt i 1959 med den begrunnelse at Arheim under siste krig ble skutt i dette området. Veien ble imidlertid ikke opparbeidet som forutsatt.

Finn Blackstads vei

Boliggate fra Underlia ned til Hans Hansens vei, nederste del er den gamle skogsbilvei til Landfalltjern. Gaten fikk i 1966 sitt navn etter den tidligere rådmann i Drammen (se: Blackstad, Finn).

Finne, Henrik Christian (15.9.1797 – 14.2.1870)

Kaptein og tollkasserer, f. i Lier, s. av generalmajor Edvard N. F. Adjunkt ved Larvik middelskole 1824-32, veiinspektør i Buskerud 1834-39, kaptein 1840. Bestyrte forskjellige av Statens veianlegg 1839-45, veikonsulent 1846-51, tollkasserer i Moss 1851-57. Ridder av St. Olavs Orden 1848.

Finnerudveien

Kort vei fra Kleivene til Nærbyveien. Den ble i 1984 gitt navnet Finnerudhaugen etter bydelens eldste gjenværende hus, daværende Kleivene 57. Navnet ble i 1985 endret til Finnerudveien.

Finntomtåsen

på Vestskogen i Skoger skjuler i østhellingen hustufter og brønnhellinger fra gamle finneboplasser fra 1600/1700-tallet. Det er uvisst hvor det ble av finnene, som var upopulære blant bønder og skogeiere ved sitt svibruk/bråtebrenn ing. Ifølge et gammelt sagn bor en utgammel mann med langt, hvitt skjegg i F. Dersom man sitter ved bekken fra Gravdalsvollen […]

Fiolveien

Kort stikkvei som går fra Buskerudveien og nordover mot Berskau Idrettspark. I veien var det oppført flere arbeiderboliger for Buskerud Papirfabrikk, og veien het Buskerudveien frem til 1953 da Storveien fikk dette navn, og den gamle Buskerudveien måtte få nytt navn. Etter at «Ingeniør Rybergs vei» var blitt forkastet ble navnet Fiolveien.

Fiskeforsyningen

Fiskeforretning i Konnerudgaten 20, grunnlagt av Hans Myhren, i 1928 overtatt av Gunda og Klara Nedberg og Signe Brauer og flyttet til Konnerudgaten 18 A. Overtatt av Ragnvald Risvik på 1960-tallet, nedlagt på 1980-tallet.

Fiskehallene

Fiskehallene ble oppført i Øvre Strandgate like ved Bragernes Torv i 1892. Da den nye Drammensbroen ble anlagt i 1936 ble hallene revet og gjenoppført i Nedre Strandgate vis-a-vis Brettgården. Revet på 1960-tallet (se: Bakken A/S, Emanuel).

Cookies | Personvern