Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fiskeskinngarveriet, A/S

Bedrift i Omstedgaten 1 som foresto garving av og handel med fiskeskinn («F-S-G»), grunnlagt 1941 med August Ringvold som styreformann og Roald Dye som driftsleder. Nedlagt 1953.

Fix Modemagasin

Moteforretning i Schwenckegaten 6, grunnlagt 1923 av Susanna Olsen, i 1947 overtatt av Ingrid Hamberg. Nedlagt på 1960-tallet.

Fjeld, J. A., A/S

Kolonial- og melkeforretning, skipshandel, salg av glass og stentøy m.m., grunnlagt 1935 i Havnegaten 32 med Rolf Fjeld som disponent. Flyttet på 1950-tallet til Spinnerigaten 18, men beholdt butikken i Havnegaten som filial, denne ble nedlagt da butikken på 1960-tallet flyttet til Gamle Kongevei 14. Overtatt av Olga Fjeld ca. 1970, nedlagt få år senere.

Fjeld, Jonas

se: Jensen, Terje Lillegård.

Fjeld, Magne (* 19.9.1939)

Forsker og industrileder, f. i Drammen, s. av kontorsjef Alf F. Sivilingeniør NTH, dr. techn. 1972, professor ved NTH 1981. Overing., senere sjefing. ved Statoil, Trondhjem 1983-87, avd. leder ved Statoil Stavanger 1987-88, ass. dir. sammesteds 1988-89, utviklingssjef i Norsk Hydro, Porsgrunn 1989-90, prosjektdirektør ved Elkem 1990-2001, Oslo, sjefsingeniør i AccuRay Corp. (USA) 1979-81, gruppeleder […]

Fjeldsbyen og Frydenhaug Velforening

Grunnlagt september 1945 etter initiativ av Rolf Mathisen, Herman Olsen, Alf Helgesen, Erling Falch og Einar Hegg. Foreningens formål har vært å bedre forholdene i bydelen, blant annet m.h.t. vann, avløp, veier, lekeplasser, forsamlingshus og kollektivtrafikk. Foreningen arbeidet også aktivt for ungdomsklubb og lysløype.

Fjeldsløkken

På 1800-tallet navnet på den senere eiendom Holmestrandsveien 14.

Fjell

Gård i Skoger som i gammel tid ble delt i tre matrikkelgårder, to i Strømsgodsets sogn og en i Skoger hovedsogn. Alle tre gårder ligger høyt oppe under åsen der denne svinger i sydlig retning utover mot hovedsognet. Navnet, oppr. Fjall, ble senere skrevet I Fjalleno, i Fjalle (1400), i Fjelle (1495), Fielld (1593), Fieldt […]

Fjell kirke

Etter at utbyggingen av bydelen Fjell var igangsatt på 1960-tallet, ble planer om å bygge en kirke tatt opp. Arkitekt Elisabeth Fidjestøl fremla i 1973 et utkast til et anlegg som senere ble bearbeidet. Byggearbeidene ble igangsatt i 1983, og kirken ble innviet 26. august 1984. Kirkeanlegget, som er oppført i betong, inneholder også ungdomssal […]

Fjell skole

Barneskole på Fjell med tilholdssted i Lauritz Hervigs vei 20, åpnet 1971 etter at bydelen Fjell vokste frem, tidligere gikk elevene i området på Danvik og Brandengen. I 1977 hadde skolen 26 klasser med 699 elever, elevtallet gikk etter hvert ned og stabiliserte seg på begynnelsen av 1980-tallet på ca. 400. Skolen er i dag […]

Cookies | Personvern