Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fossekallen

Boligvei på Galterud, førte oppr. fra Høgda ovenfor Solsvingen til øverste del av Drafnkollen, hvor en sperring for å hindre gjennomkjøring førte til en årelang debatt mellom beboere og bydelsutvalg m.fl. Veien har sitt navn etter en gammel flomkvern som sto ved husmannsplassen Mølleplassen under Austad og Galterud, oppsatt av Chr. Braunman (s.d.). Da gaten […]

Fossen, Christine (* 27.5.1962)

Født i Drammen, d. av Haakon F. jr. Politifullmektig i Moss 1990-92, saksbehandler på Buskerud fylkestrygdekontor 1992, førstekonsulent i Drammen kommune 1993-95, politiadjutant, politiinspektør og kst. politimester i Vadsø 1995-99, politiinspektør/narkotikasjef i Oslo 1999-2002, politimester i Søndre Buskerud Politidistrikt (Drammen) 2002-2013 (to fulle åremålsperioder), Head of Mission TIPH, Hebron, 2013-2014, seniorrådgiver i POD 2014, politimester i […]

Fosserudveien

Vei på Konnerud fra Stubberudveien til Fosserud gård ved Stordammen, fikk sitt navn i 1979.

Fosseveien

Liten boliggate som går parallelt med Anchersens vei fra Magnus Barfots gate til Kvernveien på Austad. Har sitt navn etter den «foss» som ble benyttet til Chr. Braunmans (s.d.) møllebruk, som ikke ble noen suksess p.g.a. for liten vannføring om sommeren.

Fossilveien

Vei som utgår fra Høgda ovenfor Solsvingen på Galterud, krysser denne og munner ut i Fossekallen. I bekkefaret ved Galterud ble det i 1952 funnet seks fiskeskjeletter to og en halv meter nede i leiren i forbindelse med gravearbeider på jordene. Skjelettene ble anslått å stamme fra yngre stenalder ca. 6.500 f. Kr., da havet […]

Fotohuset

Grunnlagt 1930 i Hauges gate 17 av Martin Finrud med salg av fotografiske artikler, rammer og innramming, bilgummi, kontormaskiner og kontormøbler, trillebår- og trallehjul, med speilreflekskameraer og mørkeromsutstyr som spesialitet, på 1940-tallet overtatt av Kåre Finrud. Maskinsalget ble avviklet etter noen år, og på 1970-tallet opphørte også salg av bilgummi. Flyttet 1980 til Parkeringshuset i […]

Fotomagasinet

Fotografisk forretning, kopierings- og forstørrelsesanstalt i Nedre Storgate 1, grunnlagt 1924 av Borghild Flogeland (se: Flogelands Atelier) og hennes mann Hans Christian Christoffersen (1882-1965), som fra 1906 til 1916 hadde drevet Flogelands Atelier. Forretningen ble i 1961 overtatt av datteren Dagny Holthe, fra 1978 med fotograf Reidar Halden som medeier. Aksjeselskap 1976. Hans C. var […]

Fram, Cyklefabrikken (Olaus Nielsens Eftf.)

I 1894 grunnla Olaus Nielsen en forretning i sin gård Tollbodgaten 24 med sommer- og vintersportsartikler samt våpen og forniklingsanstalt I 1896 ble forretningen utvidet med fabrikasjon av sykkelen «Fram», den første norske sykkelfabrikk for moderne sykler. Senere spesialiserte fabrikken seg på fremstilling av «Fram» racersykkel for konkurransesport, som ble godt plassert både i nasjonale […]

Fram, D/S

Dampskip bygget på Akers Mek. Verksted i 1897 og satt i rutetrafikk av reder J. Johannessen mellom Drammen og Kristiania. Den 6. desember 1905 forliste Fram i indre Drammensfjord og forsvant med besetning, passasjerer og last. Forliset, der besetningen på 7 og 4 passasjerer omkom, er fortsatt et mysterium. I Solumsbukten ble det funnet noen […]

Fram, Kornekstraktfabriken

Grunnlagt 1898 i Nedre Storgate 57 av Andr. Reiersrud, Jens Pape og Andreas Røgeberg. Bedriften produserte kornekstrakt, en tilnærmet alkoholfri drikk som ble vel mottatt av avholdsfolket. På grunn av sin friskhet og næringsverdi ble den raskt en populær drikk og fremgangen varte til krigsutbruddet i 1914. P.g.a. manglende tilgang på råstoffer under krigsårene 1914-18 […]

Cookies | Personvern

bn