Kategorier / I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Isaksen, Odd L.

Metallvarefabrikk i Amtmand Bloms gate 7, grunnlagt 1933 av Odd L. Isaksen (1911-1974). Bedriften (som også gikk under navnet «Sølv- og Gullvareverkstedet») produserte metallvarer i tinn og aluminium som ble solgt engros til gullsmeder og isenkramforretninger. Bedriften hadde på slutten av 1940-tallet 8 ansatte. Den ble nedlagt på 1950-tallet og Isaksen overtok deretter i 1959 […]

Isaksplassen

Boplass, senere kalt Godeløkken, hvor Stablums revefarm senere ble anlagt. Rundt 1880 bodde Henrikke og Olaus Nilsen på plassen.

Isbrua

Trebrulegning som om vinteren ble lagt på elveisen for å lette og sikre forbindelsen mellom Bragernes og Strømsø, før den første permanente bybru ble bygget.

Isbrytere

Frem til 1880-årene ble privateide skip leilighetsvis innleid til isbryting om vinteren, men regulær skipsfart opp Drammensfjorden stoppet i praksis opp i den tiden fjorden var islagt, vanligvis fra desember til mars/april, og Svelvik fungerte som Drammens vinterhavn. I 1889 vedtok bystyret å bevilge kr 144.600 til innkjøp av en 94 fots dampisbryter, som ble […]

Ishavet

Offisielt navn på isdammen for Styrmoes bryggeri, i dag kalt Andedammen (s. d.)

Iver Holters gate

gikk fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate ved Lohrmanns gate forbi Brandengen skole og vestover til den endte like under E-18. Den fikk i 1923 sitt navn etter stortingsmann I. H. (s.d.).

Iver Juels gate

I 1934 ble en del av Kobbervikveien fra hovedinngangen til Kobbervik gård ved Gamle Kongevei frem til Egedius gate gitt navnet Iver Juels gate etter grosserer Ivar Albert Juel (s.d.).

Iversbakken

Kort gate som går fra Hedensrudveien til Skabos gate på Tangen. Har sitt navn etter en tidligere eier av gården Hedensrud, som ved forrige århundres begynnelse ble kalt Iversløkka.

Iversen, John

Transportforretning i Tollbodgaten 50, grunnlagt 1880 som vognmannsforretning med hestekrefter som drivmiddel. Firmaet ble i 1915 overtatt av John Iversen jr., som i 1922 skiftet ut hestene med lastebiler og på slutten av 1940-tallet hadde 6 lastebiler i daglig drift. Transporten ble hovedsakelig utført for faste kunder (Nøsted Bruk, Drammens Glassverk etc.), og bedriften beskjeftiget […]

Iversen, Turid Wickstrand (* 29.12.1934)

Ordfører 1987-95, f. i Kirkenes, fra 1952 bosatt i Drammen hvor hun gjennomførte sin sykepleierutdannelse. Tok avskjed som sykepleier i 1957 for å bli husmor på heltid (4 barn). Varamann til bystyret (H) 1976-79, medlem 1980-99, medlem av formannskapet og varaordfører fra 1984, tiltrådte ved ordfører Einar Haflans bortgang 23. mars 1987 som Drammens første […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet