Kategorier / I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Imjeltsetra

Seter som lå ca. 350 meter i sydlig retning fra dammuren til Majordammen. Murene etter husene, som forfalt fra 1880-årene, finnes fortsatt. Maren Tørjevollen var seterjente her til hun reiste til Amerika i 1868.

In Fide Et Justitia Fortitudo

«I tro og rettferd styrke», latinsk devise på Drammens byvåpen (se: Byvåpen).

Inauto A/S

Norsk importør og distributør av Alfa Romeo personbiler, etablert i juni 1974 som et søsterselskap til Datsun-importøren Inor A/S (samme aksjonærgruppe) med en aksjekapital på 1 mill. kroner. Importadministrasjonen ble lagt til lokaler i Gml. Vinnesvei med Otto K. Rømcke som disponent. Satset i første omgang på bilmodellene Alfasud og Alfetta. Lokal salgsrepresentant var Datsun-forhandleren […]

Indergård, Bernhard (1892-1977)

Herredsagronom og herredsgartner i Skoger herred, f. på Øre i Batnfjord, Gjemnes kommune i Møre og Romsdal. Tiltrådte i 1917 og virket frem til han gikk av med pensjon i 1962. Indergård ivret sterkt for fruktdyrking og var medvirkende til etablering av mange frukthager i Skoger. Han hadde eget småbruk, Nygård, ved Gårdbu ved Drammensfjorden, […]

Industri (Skoger)

Den eldste industri i Skoger herred besto av sager og møller som for det meste ble drevet med flomvann, møllene var små og bare til gårdens eller grendas behov. Opp gjennom århundrene var det flere mindre sagbruk i Skoger, bl.a. ved Andorsrud, Heia, Imjelt, Borge, Flåtan, Jordbrekk, Høyfoss, Konnerud og i bekken mellom Bakke og […]

Industri-Trykkeriet

Bok- og aksidenstrykkeri i Nedre Storgate 21, grunnlagt i januar 1923 av Johan Thorkildsen som på slutten av 1930-tallet flyttet trykkeriet til Drammen Meieris gård, Amtmand Bloms gate 6. Trykkeriet hadde en Diegel-presse, en Heidelberg helautomat, en Viktoria frontautomat m.m. Det beskjeftiget rundt 1950 fem personer. Trykkeriet, som på 1950-tallet ble overtatt av Anna Thorkildsen, […]

Industriutstillingen «for Haandværk, Fabrikdrift og Husflid»

ble sommeren 1873 arrangert i Parken av Håndverkerforeningen under ledelse av rittmester W. Melhuus. Dette var den første alminnelige utstilling av noen betydning i Norge. Hele 1.465 utstillere deltok fra hele landet. En av utstillingsbygningene, en restaurant, ble stående og senere kjent som Parkrestauranten. Den ble først revet i 1961, 88 år senere. Utstillingen gikk […]

Ingeborg Stiensdatter d. 1627

gift med Amund Sørensen på Landfall, dømt som heks og brent på bål på Muusøya.

Ingebrigtsen, Kornelius

Glassliperi og speilfabrikk med verksted i Blichs gate 3, grunnlagt 1941 av Kornelius Ingebrigtsen, som var Drammens ordfører 1958-64. Flyttet ca. 1975 til Webergs gate 9, nedlagt ca. 1998.

Ingeniør Grans Drammensplatter

er ettertraktede platter på samlermarkedet (tallerkener i flint) i en serie på seks, dekorert med ulike sort/hvitt tegninger med motiver fra Drammen by, utført av illustratøren og forfatteren Kjell Aukrust. I 1960 gikk Aukrust rundt i byen og tegnet skisser på oppdrag fra Ingeniør Gran (s.d.). Tallerkenene var julegaver gitt av bedriften til forretningsforbindelser etc. […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet