Kategorier / I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ingeniør Harald A. Kierulf Papirindustri

Papirforedlingsbedrift i Stibolts gate 44, grunnlagt 1922 av ing. H. A. K. i egen fabrikkbygning. Produserte toalettpapir og foretok nedskjæring og rulling av de fleste papirsorter fra 3 mm til 1,5 m bredde. Bedriftens kunder var fabrikker, trykkerier og grossister. Virksomheten beskjeftiget fem personer. Aksjeselskap 1962 med Edward R. Kierulf som disponent. Grunnleggeren døde i […]

Ingeniør Rybergs gate

Industrivei på Åssiden som fra Buskerudveien nær Farmen går nordover, vestover og igjen nordover over Myre og Berskaug, inntil den munner ut i Rosenkrantzgaten. Den fikk i 1966 sitt navn etter Emil Ryberg (s.d.).

Ingeniør Walters vei

Spaservei i Bragernesåsen fra Zik-Zaken forbi Sankevollen til Skarveien. Ferdig opparbeidet 1911, fikk sitt navn etter Henrik D. F. Walter (s.d.) som var formann i Åskomitéen i 27 år.

Ingvald Ludvigsens gate

Tverrgate mellom Ingeniør Rybergs gate og Buskerudveien på Åssiden. Oppr. del av den tidligere Bergskog fegate som fortsatte til Valbrottveien. Gaten fikk i 1966 sitt navn etter Ingvald Ludvigsen (1869-1952) som arbeidet på Bergskogsagen og samtidig drev sin gård (senere Vedals). Ludvigsen var fra 1922 til 1945 sammen med Adolf Pettersen eier av A/S Aassidenruten […]

Ingvaldsen, Bernt (1902 – 1985)

Stortingspresident og industrileder, oppr. elektroingeniør. Ansatt ved A/S National Industri i Drammen fra 1929, fabrikksjef fra 1932, adm. dir. 1949-68. Kjøpte Wessels Kabelfabrikk A/S i Drammen i 1968, der han var styreformann og teknisk sjef (på fritiden) fram til sin død. (I desember 1986, etter at kabelfabrikken var solgt, opprettet enken Aase Ingvaldsen (1906-1995) «Aase […]

Ingvaldsåsen (gnr. 40)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Fjellsveien 180), har sitt navn fra mannsnavnet Ingulf. Tidl. skrivemåter Ingulsåis (1592), Ingelsås (1593), Engelseås (1604), Ingvoldsåsen (1723), Ingulfsåsen (1930). Hovedøen kloster hadde part i gården, som ble delt på 1650-tallet. Hans Olsen, som eide hovedbruket fra 1877 til 1902, ga fri grunn til den nye Skoger kirke. Hovedbruket ble i […]

Ingvaldsåsen skole

ble i 1894 bygget ved Skoger kirke og innviet 7. januar 1895. Skolen hadde to klasserum, det ene til småskoleundervisning, det annet til konfirmantforberedelse. I. ble regnet som småskolekrets i tilknytning til Flaaten skolekrets, og det måtte fortsatt leies lokale på Skallestad til en småskoleklasse. Den fikk i 1903 et tilbygg (småskole) og var fra […]

Irma A/S

Smør- og kaffeforretning i Konnerudgaten 2, grunnlagt 1913. Kolonialforretning fra 1950-tallet, nedlagt på begynnelsen av 1970-tallet.

Isaachsen, Einar (1841 – 1921)

Distriktsingeniør i Drammen, f. i Mandal. Seksjonsingeniør ved Drammen-Skiensbanen 1883, distriktsingeniør i Drammen fra 1898, utarbeidet 1899-1902 forslag til ombygging av Drammen-Randsfjordbanen i bredt spor. Fra 1898 Statens kontrollingeniør ved Lierbanen, Tønsberg-, Eidsfos- og Holmestrand-Vittingfossbanen.

Isaksen & Ørjansen

Gullsmedforretning med eget verksted på Bragernes Torv 9, grunnlagt 1910 av gullsmedene Olaf Isaksen (f. 1881) og Karl Ø. Ørjansen (f. 1885). Isaksen var født på Kongsberg, begynte tidlig i gullsmedlære og oppholdt seg 6 år i Amerika. Forretningen, som var medlem av Drammen Gullsmedlaug, ble i 1959 videreført av gullsmed Odd L. Isaksen. Nedlagt […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet