Kategorier / W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Wessels Kulforretning A/S, I. H.

Grunnlagt 1917 med kontor i Treschows gate 1 og lager i Tollbodgaten 63/65, fra 1930-tallet med lager på Tangenkaien med direkte lossing av koks og kull fra skipene inn på lageret. Forretningen importerte koks, kull, cinders og smikull som ble solgt så vel engros til industri og forretninger i Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland som […]

Weyer, Nils (1767 – 1788)

Dikter, f. på Strømsø, s. av krigsråd og krigskommissær Thomas W. Skrev dikt i aviser og tidsskrifter, etter hans død kom i 1789 en samling utvalgte dikt, «Poetiske Forsøg», utvalgt av den danske litterat K. L. Rahbek. Medlem av «Det Norske Selskab» i København.

Wiborg, Emanuel (1858 – 1935)

Banksjef, f. i Drammen, s. av kjøpmann Oluf Chr. W. Ansatt i sin fars forretning 1873, i Drammens og Oplands Kreditbank 1878, her ble han hovedbokholder i 1882 og var banksjef 1892-1912. I mange år medlem av Centralforeningen for Norges private banker utenfor Oslo, formann i direksjonen for A/S Mjøndalens Cellulosefabrik. Fra 1904 medlem av […]

Wiel, Mads Jensen (1643 – 1716)

Handelsmann og skipsreder på Strømsø, kom på slutten av 1660-tallet fra Danmark og grunnla slekten Wiel i Norge. Ansatt ved Drammen Tollbod hvor han gikk en god skole under Daniel Knoff og Albert Schumacher. Bygget sin privatbolig på den plass som i dag bærer hans navn, bygningen ble senere benyttet som sykehus på Strømsø og […]

Wiermyhr, Ivar

se: Drammens Port- og Gjerdefabrikk.

Wiger & Co., Olava

Delikatesseforretning i Øvre Storgate 2, grunnlagt 1926 av Olava Wiger og Anna Danielsen. Firmaet leverte alt i opplaget fiske- og kjøttmat. Videreført på 1940-tallet av Bjarne Danielsen under navnet Olava Wigers Eftf., nedlagt ca. 1950.

Wikborg, Erling (5.11.1894 – 6.4.1992)

Jurist og politiker, f. i Drammen, vokste opp på Frydenhaug gård. Høyesterettsadvokat 1922 med sjørett som spesialfelt, egen advokatforretning i Oslo fra 1923. Stortingsmann (KrF) 1945-49 og 1954-61, formann i Kristelig Folkeparti 1952-56, parlamentarisk leder 1954-61. Utenriksminister i Lyngs regjering 1963. Delegert ved FN’s generalforsamling 6 ganger, medlem av Nordisk utvalg om felles lovgivning om […]

Wikborg, Ole Christian Moe (1854 – 1940)

Direktør og dispasjør i Drammen, f. i Alstahaug. Assuransedirektør i Drammen 1894-1914, senere i Oslo. Stiftet 1895 Dampskibsassuranceforeningen Vidar, 1906 Wikborgs Maritime Bureau, 1911 Wikborgs Assuranceselskab og 1922 Wikborg Sons Ltd.

Wildenvey, Herman (1885 – 1959)

var ikke drammenser, men hadde sterk tilknytning til byen hvor han bodde fra tid til annen. Debuterte våren 1901 i Drammens Tidende, hvor han fikk trykket flere dikt og fortellinger, senere skrev han også i Drammens Blad. Skiftet i 1907 etternavn fra Portaas til W. Ivrig benyttet som festprologforfatter. Sin første sang laget han som […]

Wildhagen, Anton Dietrichson (1855 – 1934)

Overlærer, f. i Drammen, s. av Fredrik C. W. Cand. theol. 1879, overlærer ved Oslo Folkeskole 1882-1925, lærer ved det praktisk-teologiske seminar 1903-27. Utga avhandlingen «Vor tids determinisme» (1887, Kronprinsens gullmedalje) og skrev flere artikler av politisk og kritisk innhold i dagspressen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet