Kategorier / W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Wergelands gate

fikk i 1898 sitt navn etter dikteren Henrik Wergeland. Gaten går fra Dronninggaten ved Sykehuset Buskerud frem til Heyerdahls gate.

Werner, Eduard (1903 – 1955)

Forretningsmann, f. i Drammen, s. av grosserer Ferdinand W. d.e. Ansatt i Eduard Werners magasin 1924, disponent 1933, medeier 1945. Formann i Norges Glass- og Stentøihandleres Forbund, Norges Glass- og Stentøigrossisters Forening, ordfører i Rådet for Norges Grossistforbund, styremedlem i Norges Handelsstands Forbund, medlem av Opplysningsrådet for biltrafikken.

Werner, Ferdinand (1906 – 1988)

Banksjef, f. i Drammen, s. av grosserer Ferdinand W. Banksjef i Drammens og Oplands Privatbank A/S fra 1956, Buskerudbanken A/S fra 1970. Styremedlem i Den norske Bankforening 1966-70, Bankenes Arbeidsgiverforening fra 1964 og Forretningsbankenes Sikringsfond fra 1969.

Werners Magasin, Eduard

Varemagasin, grunnlagt 1875 av Eduard Werner (1851-1923) som var utdannet kobber- og blikkenslager. Virksomheten ble utvidet til å omfatte fabrikasjon av signallykter til NSB, lanterner til marinen og annen skipsbruk, glass og stentøy med stort lager av glassvarer, porselen, keramikk, vindusglass, speilglass etc. Firmaet leide lokaler i Lærumgården ved Gyldenløves Plass, flyttet senere til Tollbodgaten […]

Werners Stenhuggeri

Grunnlagt på Berskaug rundt 1890 av ingeniør W. Werner, som frem til sin død i 1895 drev stenbruddet med 30-40 mann. Stenhuggeriet ble deretter overtatt av A/S W. Werner med senere stortingsmann Getz som disponent. Selskapet opphørte i 1901.

Werring, Knut Waldemar (1910 – 1973)

Apoteker, s. av apoteker Waldemar W., overtok i 1943 som landets yngste apoteker Bragernes apotek Løven, som hans farfar hadde ervervet i 1874. Som medlem av Åskomitéen fra 1943 (formann fra 1948) til sin død hadde W. ansvaret for vedlikehold og tilsyn av turstier, planting og vedlikehold av Bragernesåsen samt administrasjon av Åspaviljongen. m.m. Året […]

Wesman Brand, Oluf (1912-1994)

Industrileder og gårdbruker i Skoger. F. i Oslo. Handelsutdannet i Norge og universitetsutdannet i Sveits og Spania, cand. oecon. Praksis i bank, shipping og agentur, vesentlig i England. Praksis fra norske treforedlingsbedrifter. Overtok i 1947 Nordre Imjelt gård i Skoger etter sin far Gunnar Brand, oppr. fra Eggedal. Kontorsjef i Norsk Avispapir Kompani 1936-1939, avdelingssjef […]

Wessel, Johan H. (1887 – 1959)

Skipsreder, født og oppvokst i Drammen. Startet i 1917 Wessels Kulforretning A/S og gikk senere inn i shipping, med disse to grener av sin virksomhet bygget han opp en omfattende bedrift. Han var i flere år formann i Norske Kullimportørers Landsforening, styreformann i Den Norske Papirfiltfabrik og formann i representantskapet i Drammen og Oplands Privatbank […]

Wessel, Peter (11.7.1926 – 5.4.1994)

Forretningsmann i Drammen, tysk konsul fra 1962. Utdannet i internasjonal handel i Liverpool samt shippingskole, medeier i Pehrson & Wessel 1957, daglig leder og adm. dir. fra 1962. Formann i Drammens Skipmeglere og Speditørers forening og Import- og Eksportforeningen. I 1977 valgt til direktør for den verdensomfattende organisasjon Rotary International, med 17.200 klubber i 150 […]

Wessels Kabelfabrikk A/S

Grunnlagt 21. mars 1936 under navnet Ing. Wessels Kabelfabrikk i Havnegaten 91 av ing. Olaf P. Wessel (f. 1892), som i en årrekke hadde vært driftsleder ved Norsk Kabelfabrik A/S. Fabrikken var basert på moderne fremstillingsmetoder, bl.a. kontinuerlig vulkanisering, som fabrikken var den første til å ta i bruk her i landet på eget patent. […]

Cookies | Personvern

bn