Kategorier / W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Wildhagen, Carl Eugen (1857 – 1930)

Overrettsassessor i Trondhjem, f. i Drammen, s. av Fredrik C. W. Assessor ved Bergen overrett fra 1893, Trondhjem fra 1905.

Wildhagen, Fredrik Christian (1810 – 1882)

Stadslege i Drammen fra 1839, deretter bylege på Bragernes da stadslegestillingen ble opphevet i 1879 og delt i to bylegestillinger, ble ved sin død etterfulgt i denne stilling av sønnen Hans H. W. (s.d.). Fungerte samtidig som fattiglege og sykehuslege.

Wildhagen, Hans Horn (1848 – 1916)

Bylege på Bragernes 1882-86, s. av Fredrik C. W. Bestyrer av Drammen Sykehus 1892-1910, fra 1894 med titel av overlege. Sammen med overlege Ulfert B. Lied innførte han de kirurgiske behandlingsmetoder ved Drammen Sykehus.

Wildhagen, Kaare (1906 – 1984)

Kunstmaler, f. i Drammen, elev av Høgberg, Revold og Georg Jacobsen. Landskaps- og figurmaler, se paratutstilling i Drammens Kunstforening 1958. Rektor ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1942-76.

Wildhagens vei

I 1937 ble en vei fra Hans Hansens vei bak Erik Børresens stiftelse til Heyerdahls gate kalt Wildhagens vei etter Hans Horn Wildhagen (s.d.). Det har vært reist spørsmål om gaten kan ha blitt oppkalt etter både Hans Horn Wildhagen og hans far, stadslegen, men i formannskapets møte 19. januar 1927 ble det uttalt at […]

Willy

se: Gundersen, Willy.

Windelstad, Th.

Kolonial-, mel-, fetevare-, hermetikk og fruktforretning i Iver Holters gt. 45 på Rundtom, grunnlagt 1925. Forretningen hadde egen avdeling for kjøtt med kjøleanlegg. Nedlagt på 1950-tallet. Da flyttet Bilutstyr inn og drev med salg av lastebilrekvisita der til 2019. Husene ble revet og ny flerbrukshall ble bygget der. Bilutstyr flyttet til Lier. Ny adresse fra […]

Winge, Bernt Hansen (1717- 1767)

Den siste felles lensmann for Sande og Skoger (til 1756). Kjøpte i 1761 Søndre og Mellem Solum i Skoger hvor han døde.

Winge, Gerhard Bentsen (+ 1723)

Sogneprest til Sande og Skoger 1702-23, tidligere (fra 1682) kapellan hos sin forgjenger og gift med en av dennes døtre.

Winge, Gerhard Gerhardsen (28.9.1699 – 1755)

Sogneprest til Sande og Skoger 1723-52, f. på Lindum, tok avskjed som den siste sogneprest i det forenede Sande og Skoger kall, fra 1739 også prost i Jarlsberg prosti. Utd. ved Kristiania Kathedralskole, var både teolog og filolog og beskrives som en meget begavet mann med en poetisk åre. Skrev et hyldningsdikt til kong Frederik […]

Cookies | Personvern

bn