Kategorier / W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Wulfsberg, Niels (1775 – 1852)

Pressemann og teolog, f. i Tønsberg, s. av Jacob W., fra 1822 til sin død bosatt i Drammen, hvor han satte betydelige spor etter seg. Utd. som teolog, prest i Christiania til 1814. Utga fra 1807 forskjellige aviser som «Efterretninger», «Tiden», «Den norske Rigstidende» og «Den norske Bondeven». Grunnla 1819 «Morgenbladet» som han redigerte til […]

Wulfsbergchausseen

Spaservei i Bragernesåsen som går fra Zik-Zak’-en under Åspaviljongen frem til Skarveien og ender ved Frydenbergdammen. Den ble anlagt rundt 1882 etter initiativ av Drammens Tidendes redaktør/politiassistent Carl Oscar Wulfsberg (s.d.), som den har sitt navn etter.

Wulfsbergs gate

Kort gatestump, oppr. en bjerkeallé, fra Sommerfrydveien til De eldres vei under Bragernesåsen. Fikk i 1905 sitt navn etter Carl Oscar Wulfsberg (s.d.), etter at formannskapets forslag på «Oscar Wulfsbergs gate» var blitt forkastet.

Wærners gate

går fra Verven til Kleivene og videre østover langs Vestfoldbanen over Brandengen gårds grunn, hvor familien Wærner bodde. Skipper Thor A. Wærner var medstifter av Drammens Sjømannsforening og fra 1848 den første bestyrer ved Drammens Sjømannsskole.

Wærsted, Gunn (* 16.3.1955)

Næringslivsleder, f. i Drammen, d. av kraftverksjef Atle W. Utd. siviløkonom fra BI, finanssjef i Andenæs-gruppen 1981, deretter viseadm. dir. i Nevi Finans, konserndirektør for kapitalforvaltning i DnB, adm. dir. i DnB Investor 1987-93, banksjef i Den norske Bank 1993-96, adm. dir. i Vital Forsikring 1996-2002, konserndirektør i DnB Holding ASA 1999-2002, adm. dir. i Sparebank […]

Wøienstumpen

se: Wøiensvingen.

Wøiensvingen

I 1997 fikk en kort stikkvei på Åssiden mellom Rosenkrantzgaten og Betzy Kjelsbergs vei ved Åssiden videregående skole navnet Wøienstumpen etter bruket Wøien, etter at et bydelsutvalgets forslag på Wøiensvingen var blitt forkastet med den begrunnelse at veien slett ikke inneholdt noen sving. Åssiden bydelskomité motsatte seg imidlertid bestemt «at en gate skulle navnes etter […]

Wøllo, Erik, A/S

Engrosforretning i kolonialvarer, hermetikk og frukt i Øvre Torggate 4, med spesialiteter i smør, ost og hermetikk, grunnlagt 1922, aksjeselskap 1935 med Nils T. W. som disponent. Etter Wøllos død i 1938 ble bedriften videreført i Konnerudgaten 36 av R. Scobie, Aage Wøllo og Erik Wøllo under navnet A/S Erik Wøllo, Scobie trådte ut av […]

Cookies | Personvern

bn