Kategorier / W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Woll, Axel, A/S

Skipsmeglerfirma med dampskipsekspedisjon, transport- og spedisjonsfirma, grunnlagt 1888 av Axel Woll. Aksjeselskap 1919 med Hans Kind som disponent, etter hans død i 1927 sønnen Erik Kind. Firmaet, som holdt til i Tordenskiolds gate 126, representerte en rekke fabrikker innen treforedlingsindustrien og var agenter for Den norske Amerikalinje og flere andre større linjerederier. Det beskjeftiget på […]

Wriedt, Christian (1883 – 1929)

Husdyrforsker, f. i Drammen. Utd. fra NLH i 1908, fortsatte sin utdannelse i Tyskland og USA. I 1917 ble det opprettet en personlig stilling for ham som statskonsulent i arvelighetsforskning. W. utførte et betydelig arbeide innen denne forskning og publiserte en rekke avhandlinger i norske og utenlandske fagtidsskrifter. Utga 1926 «Arvelæren og den økonomiske husdyravl», […]

Wriedt, Gustav (1852 – 1907)

Bryggerieier og politiker, utd. som brygger og overtok i 1882 Chr. Wriedts bryggeri etter sin far, moderniserte og drev bryggeriet til sin død. Medlem av Drammen bystyre og formannskap 1898-1901. Innførte på et tidlig tidspunkt 8-timers arbeidsdag for sine ansatte. Meget aktivt medlem av Drammens Arbeiderforening, i 1898 holdt han festtalen da foreningen tok initiativet […]

Wriedts Bryggeri & Mineralvandfabrik, Chr., A/S

Grunnlagt 1858 i Øvre Storgate 35 av Chr. Wriedt. Ved dennes død i 1882 ble bryggeriet overtatt av sønnen Gustav Wriedt (1852-1907). Han bygget bl.a. nye kjellere, som ble regnet for noen av de beste ølkjellere i landet. I 1895 anla han også mineralvannfabrikk ved siden av bryggeriet. Ved Wriedts død i 1907 gikk selskapet […]

Wulfsberg, Carl Oscar (1836 – 20.3.1887)

Overrettssakfører, s. av Jacob W. Redaktør av Drammens Tidende 1877-82, politiassistent under politimester Gamborg 1876-87. Dannet sammen med Morten K. Album og Chr. Wriedt i 1880 Åskomitéen, som arbeidet med veianlegg og beplantning i Bragernesåsen. W. var sjelen i arbeidet, til sin død var han i virksomhet i åsen sent og tidlig, og arrangerte fester […]

Wulfsberg, Christian August (1811 – 1884)

Boktrykker og forfatter, s. av Niels W. Utga bl.a. «Drammen, før, nu og i fremtiden» (1864) der han bl.a. tenker seg hvordan Drammen ville se ut 200 år senere, skrev fortellingen «Sæterbesøget» (1861) under pseudonymet August Williams, «Om Finmarken» (1867), «Portrætet i Munchen. En hverdagshistorie. Af A.W.» (1869), «Norges naturlige Velstandskilder» (forelesninger, 1872), «Blomsterhaven i […]

Wulfsberg, Henriette (1843 – 1906)

Lærerinne, d. av Jacob W. Allerede i 12-14 års alderen skrev hun smånotiser i sin fars avis, Drammens Tidende, senere adskillige artikler i bladet. Lærerinne og inspektrise ved frk. Bauers Pigeskole, som hun i 1878 overtok for egen regning og omdannet til middelskole med eksamensrett. Skolen ble i 1886 slått sammen med Thora Bordoes Pigeskole […]

Wulfsberg, Jacob (1751 – 1826)

Kjøpmann, filantrop, jurist og embedsmann, f. i Tønsberg, satte spor etter seg i Drammen som byfoged på Strømsø 1798-1803, deretter byfoged og politimester i Oslo og sorenskriver i Eiker. Da forholdet til England under den dansk-engelske kontrovers i februar 1801 var svært spent, utviste W. en aktivitet og et initiativ som var beundringsverdig, ved å […]

Wulfsberg, Jacob (1809 – 1882)

Boktrykker og avisutgiver, f. i Kristiania, s. av Niels W. Fra 1822 bosatt i Drammen hvor han i 1831 begynte som boktrykker. Sammen med sin far fra 1832 eier og utgiver av avisen Tiden (fra 1845 Drammens Tidende), hvis første redaktør han var 1832-45. Grunnla senere en bok- og papirhandel samt Wulfsbergs forlag.

Cookies | Personvern

bn