Kategorier / W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Winsnes, Christian Lind (1806 – 25.3.1875)

Sogneprest til Skoger 1843-50, s. av byfoged Joachim Fr. W. på Bragernes. Res. kap. til Rollag og Numedal 1835, fra 1840 sogneprest til Søndre Fron i Gudbrandsdalen. Tiltrådte sitt embede i Skoger etter at den store menighetsregulering i 1843 hadde funnet sted. I Winsnes’ tid måtte det 10 helligdager i året forrettes i to kirker. […]

Winsnes, Hanna (1789 – 1872)

Forfatterinne og prestefrue, f. på Bragernes, d. av byens borgermester J. H. Strøm. Gift med sogneprest Paul Winsnes, fra 1840 bosatt på Vang gård i Hedmark. Utga flere bøker hvorav hennes berømte kokebok – «Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen» – fra 1845 er den mest kjente. Skrev en lang rekke romaner under pseudonmet […]

Winsnes, Paul (1794 – 1889)

Prest, f. og død på Nøstet ved Drammen, s. av kjøpmann i Drammen Johan Fredrik W. (1768-1838), gift med Hanna Winsnes. Adjunkt i Drammen 1814-17, sogneprest på forskjellige steder fra 1820, sogneprest til Vang i Hedmark 1840-75. Stortingsmann 1839-45. Forfatter av tallrike lærde avhandlinger. Ridder av St. Olavs Orden 1864.

Winther, Peter Fredrik (1859 – 1927)

Industrimann, f. i Drammen, s. av skipsreder Ole Chr. W. Etablerte 1892 firmaet P. Winther, adm. dir. ved A/S Norsk Portland Cement Fabrik 1901-10, fra 1909 medlem av direksjonen for Kristiania Uldspinderi og Væveri.

Wintherbakken

utgår fra Frydensalstien i kryss med Sommerfrydveien vestover mot Zik-Zaken i Bragernesåsen. Den fikk i 1923 navnet Vinterbakken, som den da allerede var blitt kalt i lengre tid. Senere ble navnet endret til Wintherbakken, angivelig fordi navnet skulle stamme fra skipsreder Ole Christian Schultz Winther (1817-1891), som rundt 1860 satt fire perioder i bystyret og […]

Wisløff, Carl Johan Fredrik (31.12.1908 – 25.6.2004)

Teolog, f. i Drammen, s. av stadsingeniør Fredrik W. Småkirkeprest i Vaterland 1932, sogneprest til Birkenes 1940, rektor ved Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar 1947 og professor i kirkehistorie 1961. Fra 1952 var W. en lederskikkelse i kampen mot Kirkenes Verdensråd og mot «den liberale teologi». Betegnes som en av de mest ruvende skikkelser i norsk kristenliv […]

Wisløff, Nils Fredrik (12.2.1951-30.6.2020)

Rådmann i Drammen fra 14. august 2000 til  2009, født og bosatt i Asker, s. av Rachel og Jens W. Cand. polit. ved Universitetet i Oslo 1977. Hjelpelærer ved Institutt for statsvitenskap 1975-77, kontorsjef ved helseavdelingen i Vestfold fylkeskommune 1977-82, konsulent i Asplan 1982-84, avd. sjef/viseadm. dir. i Kommunenes sentralforbund 1985-90, rådmann i Lier 1991-93, […]

Wisting, Hans Gustav (1803 – 1883)

Gullsmed, gårdbruker og landhandler. Innskrevet som gullsmedsvenn i Christiania 1826, gjorde sitt mesterstykke i Larvik 1832 og flyttet kort tid etterpå til Bragernes hvor han tok borgerskap. Medlem av det første styre for Drammens søndagsskole for håndverkslærlinger 1840. Wisting var den første Drammens-gullsmed som brukte presseteknikken med stanser, en metode som i 1830-årene var blitt […]

Wolds Sko- og Reparasjonsfabrikk, Brødr.

Sko- og skoreparasjons fabrikk i Schwenckegaten 9, grunnlagt 1920 av Anton og Carl Wold, fremstilte som spesialitet beksøm og sportsskotøy. Nedlagt på 1940-tallet.

Cookies | Personvern

bn