Kategorier / W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Weber-Laumann, Andreas (1881 – 1957)

Banksjef, f. i Halden, direktør i Drammens og Oplands Nye Privatbank 1929-46. Formann i kontrollkomitéen i Norges Kommunalbank 1932-46, en rekke andre tillitsverv.

Webergs gate

Tverrgate på Strømsø fra jernbaneområdet som krysser Tollbodgaten, Schultz gate og Tordenskiolds gate og ender ved Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Den fikk i 1898 sitt navn etter trelasthandler Halvor Weberg, som på 1800-tallet hadde sine hus, sjøboder og trelasttomter her. Tidligere het gaten Veberggangen (1866), Krogen-Strædet (1767), Tvetagaden og Kandestøber-Strædet (s.d.). Den sydligste del ble i […]

Wedel Jarlsberg, Frederik Anton (9.3.1694 – 22.9.1738)

Den annen greve av Jarlsberg, Basnæs, Glorup, Sønderskov og Dronninglund 1717 etter sin farfar, generalmajor og kammerherre, delttok i felttog i Afrika. Fra 1731 medeier i Jarlsbergverket, eneeier 1736. Bosatt i «Gården» på Konnerud hvor han døde. Betegnet seg selv som en «noe egen person», som hadde lett «for å falle i prosjektmakeres garn».

Wedel Jarlsberg, Frederik Christian Otto (14.10.1718 – 1776)

Den tredje greve av Jarlsberg, Basnæs, Glorup, Sønderskov og Dronninglund 1738, s. av ovenstående. General og kammerherre, farfar av stattholder, grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg. Overtok i 1738 etter sin far Jarlsbergverket, som han drev med betydelig underskudd frem til 1770. Hadde sin residens i «Gården» på Konnerud. Etter hans bortgang ble Jarlsbergverket oppstykket […]

Wedel Jarlsberg, Johan Caspar Herman (1779-1840)

Født 21. september 1779 i Montpellier i Frankrike, død 27. august 1840 i Wiesbaden i Tyskland. Norsk politiker og adelsmann, lensgreve til Jarlsberg, amtmann, finansminister, medlem av regjeringskommisjonen, Eidsvollsmann og Unionspartiets fremste medlem. Var en av de mest sentrale skikkelser i begivenhetene omkring 1814. Gift med Peder Ankers datter, Karen. Gravlagt i familiens gravkapell på […]

Ween, Åge Johan (1913 – 1944)

Kunstmaler, f. og d. i Drammen, elev av Axel Revold ved Statens Kunstakademi.

Wegeners Kjemiske Renseri

Renseri, farveri og vaskeri i Rektor Olsens gate 3 på hjørnet av Tordenskiolds gate, grunnlagt 1918 av Axel J. Wegener, som overtok daværende Strømsø Kemiske Renseri, Farveri og Vaskeri, som hadde innført kjemisk rensing til Norge. Bedriften, som ca. 1950 hadde 50 ansatte, hadde filialer i Nedre Storgate 13 og på Stabekk, senere i Engene […]

Welhavens gate

fikk i 1898 sitt navn etter dikteren Johan Sebastian Welhaven (1807-1873). Gaten var regulert fra Bragernes kirkegård til Dronninggaten, en stor del av den oppr. gate inngår i dag i Sykehuset Buskeruds område.

Wendelboe, Ulrich Fredrich

Byfoged på Bragernes 1708-43, fra 1711 også rådmann i Christiania og magistrat på Bragernes.

Wergeland, Henrik Arnold (1808 – 1845)

Vår store nasjonaldikter besøkte en rekke ganger venner i Drammen, bl.a. med Veslebrunen. I februar 1840 kom han med diligencen fra Christiania og bodde hos postmester H. J. F. Groth. Året etter søkte Wergeland om medlemskap i Drammens offentlige leseselskap Athenæum, som opptok «dannede menn» som medlemmer. Wergelands søknad ble avslått, hvilket har gjort Athenæums […]

Cookies | Personvern

bn