Kategorier / Å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Åhlander, Henry

Vognmannsforretning fra ca. 1880, opprettet i 1909 byens første drosjetrafikk med biler (fikk året etter konkurranse av Ole Hovengen). Åhlander, som holdt til i Solbergs gate 23, hadde fast stasjon på Strømsø Torv. Han hadde en garasje med plass til 10 drosjer samt eget reparasjonsverksted. Virksomheten ble avviklet rundt 1950. Åkerveien Boliggate på Åssiden, går […]

Ånden i Drammen

Begrep som oppsto på et folkemøte i Frysjuhallen den 24. april 1882, arrangert av Buskerud Venstre. Etter at aftenens foredragsholder, den radikale politiker og folketaler Erik Vullum, var blitt avbrutt av voldsom tramping, piping og annen larm, steg overrettssakfører F. W. Bergh (s.d.) opp på en stol og foreslo at møtet skulle heves, idet han […]

Åserud gruver

ligger ved Andorsrud. Her ble det særlig utvunnet jernglans og flusspat. I området er det mange små skjerp hvor det særlig er funnet sinkblende, men også blyglans, kobberkis og bornitt. Opptatt av Jens Olsen i perioden 1690-97 (under navnet Myre gruve). Skjerpet ble opptatt av Eidsfos Værk i perioden 1697-1795 og var i perioder en […]

Åskollen

I 1855 ble Seilmakerløkken utskilt fra Nordby gård som eget bruk, og skipsreder Andreas Neumann fikk i 1856 skjøte på gården, som senere ble gitt navnet Åskollen. Eiendommen ble i 1902 overdratt til grosserer Georg Ellingsen som gjenfant de halvglemte helleristninger og avdekket svaberget hvor ristningene er hugget inn. Veideristningene, som ble preget i rødaktig […]

Åskollen skole

Barneskole (1-7 klasse) i Tverrliggeren 10 med 480 elever pr. 2020. Skolen tar i mot barn fra Åskollen, Skoger og Nesbygda. Åskollen skole avløste Nøsted skole. Første byggetrinn av det som ble Åskollen skole ble fullført i 1957, og skolen var frem til 1974 delt mellom de to skolebygninger, først under navnet Nøsted skole, fra […]

Åskollen skolekorps

Stiftet 1947 under navnet Drammens Glassverks Guttemusikkorps, navneendring 1964.

Åskomitéen

ble dannet i 1880 av Morten Kirkgaard Album, Chr. Wriedt og Carl Oscar Wulfsberg. Komitéen tok bl.a. initiativet til beplantning og veianlegg i åsen, oppførte Åspaviljongen og bestyrte Bragernesåsen like til komitéen ble oppløst i 1974 og Drammen kommune overtok.

Åslyveien

ligger på Åssiden i ly av åsen (derav navnet). Den går fra Hotvetveien vest, krysser Rosenkrantzgaten, og går nordover til Knut Bjørhuus vei. Navnet ble stadfestet i 1953 etter sterkt ønske fra beboerne, til tross for at det ble påpekt en viss forvekslingsfare med Åsveien i Strømsgodset.

Åsløkka

Boplass i Skoger, ligger til venstre for stien opp fra Viulsrud, ca. 100 meter inn på Selvik Bruks grunn, hvor rester av grunnen og pillarer etter stue og låvebygning fortsatt ligger igjen.

Åspaviljongen

Restaurant i Bragernesåsen, uoffisielt åpnet 17. mai 1898, offisielt åpnet 16. oktober samme år. Bygget av Åskomitéen med midler innsamlet fra byens befolkning. Tegnet av Erik Thurmann, senere ombygget flere ganger. Den opprinnelige paviljong, kalt St. Gothards paviljong, ble senere benyttet som uthus. Restauratør var konditor Carl August Ekstrøm, som fra 1891 hadde leiet snekker […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet