Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gjessing, R.

Urmakerforretning med verksted på Bragernes Torv 5 (senere Bragernes Torv 4), grunnlagt 1902 av R. G. (død 1930) som overtok O. Tollefsens urmakerforretning (etablert 1898). Forretningen ble i 1930 overtatt av fru Olga G., på 1940-tallet av Reidar G., på 1950-tallet av Brynhild G., på 1960-tallet av Terje G. Nedlagt ca. 1995.

Gjetergaten

En av de eldste tverrgater på Bragernes. Den har i dag det samme løp som da den i sin tid trolig var vannvei for gården Brakar til Brakaneset ved elven, hvor de første kjøpmannsgårder vi kjenner samt byens første tollbod lå. Gaten gikk derfra opp til Thornegaten og videre nærmest som en sti fra Bakkeveien opp […]

Gjøslien, Oscar (1909 – 1995)

Skiløper, en av Norges fremste langdistanseløpere, f. i Lier, medlem av Drafn, æresmedlem 1941. Nr. 1 på 50 km i Holmenkollen 1935, nr. 2 i 1931, 1937 og 1938, mottok 1940 som den andre i Drammen og omegn Holmenkollmedaljen. Nr. 3 på 50 km i VM i Zakopane 1939. Deltok 44 ganger i Birkebeinerrennet (senest […]

Glade Vanvids Vei

Folkevittighetens betegnelse på Løkkebergveien (s.d.). Navnet oppsto etter en bystyredebatt vedrørende anlegg av veien i 1929.

Glanaberja

Oppr. vakkert utsiktspunkt i Strømsåsen, før utsikten vokste til med skog.

Glaneren

ble i 1982 satt som navn på en veistump i et byggefelt på Åskollen, en forlengelse av P.C. Bjerckes vei som gikk opp fra Nordbyveien, krysset Olaf Mørchs vei og fortsatte opp over Solbakken og inn i felt F. Navnet var etter kollen Glaneren, som lå 300-400 meter fra Solbakken. Navnekomitéen fant det viktig at […]

Glassblåserveien

Boliggate mellom Nordbyveien og Hans Langbachs vei på Åskollen, har sitt navn etter det gamle yrke som ble utøvet ved Drammens Glassverk lenger nede ved fjorden, som var i virksomhet fra 1873. I 1928 gikk verket over til ren maskinell drift og glassblåserne ble industriarbeidere.

Glassmester Christoffersen

Glassmesteri, grunnlagt 1938 av H. Chr. C. etter at han dette år hadde trukket seg ut av Bragernæs Glasmagasin, som han i 1931 hadde vært med på å grunnlegge (se: Arnesens Glasmagasin). Virksomheten omfattet fra starten av bygningsglassmesteri, speilfabrikk og alt i glassarbeid. Den startet opp i Thornegaten 3 og flyttet på 1940-tallet inn i […]

Glea

Vei på Konnerud mellom Postsvingen og Erland Thoresens vei, fikk sitt navn i 1969 etter et hus på stedet som i 1910 ble bygget som landsted av trelasthandler Andreas Opsahl. Navnet har siden dengang vært brukt på stedet av beboerne i området.

Gleditsch, Carl Einar (1883 – 1968)

Forsikringsmann, f. i Sør-Odal, fra 1915 bosatt i Drammen som kontorsjef for Forsikringsselskapet Norge (1915-36) og adm. dir. (1936-52), samtidig med at han var adm. dir. for selskapet Land og By. Styremedlem i Assurancekomitéen 1937-43, fra 1939 medlem av representantskapet i Norsk Varekrigsforsikring, styremedlem i Forsikringsforeningen 1937-42 og av dens 20- mannsutvalg fra 1937. Fra […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet