Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gjerdesaken

En betydelig rettssak som i årene rundt 1850 verserte for domstolene. I 1847 hadde eierne av Strømgårdene, Skjeldrumgårdene, Skallestad og Jordbrekk inngjerdet sine skoger slik at oppsitterne under Ekholt ikke kunne ha sine dyr på havn der. 23 oppsittere anla sak mot skogeierne med krav om at gjerdene skulle rives og at de skulle tilkjennes […]

Gjermundrud

Bruk utskilt fra Gomperud (bnr. 11, Haraldstua 40), solgt på auksjonen i 1777. Også denne eiendommen ble kalt «Bygningen» (jfr. Bygningen, Sprengsrud).

Gjermundrudveien

Sidevei til Gomperudgaten på Konnerud som i 1993 fikk sitt navn etter småbruket Gjermundrud som ligger i området. Veien var foreslått gitt navnet Heinikenveien etter en plass som fra ca. 1905 var bebodd av en tysk gruveingeniør Heinickens mor, men dette navnet ble ikke godtatt.

Gjerpen (gnr. 29)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, en av de gårder i Skoger som tidligst ble ryddet, ligger på den østligste skråning av Leirelven som strekker seg fra Fjell til Ingvaldsåsen. Gården var i eldre tid en betydelig gård, men er nå utparsellert. Navnet ble trolig oppr. skrevet Gerpvin, senere Gærpin (1398), Gierpind (1593), Gierpenn (1604), Hierpen (1723). […]

Gjerpenkollen hoppsenter

Den første hoppbakken i Gjerpenkollen ble innviet 23. februar 1936. Hoppsenteret består av tre hoppbakker ved Gjerpen, med K-punkter 15, 35 og 74 meter. K-35 og K-74 ble anlagt i 1995. Vinteren 1997 ble Hovedlandsrennet i hopp og kombinert arrangert der. I 1997 ble det lagt plast i bakkene og anlegget kunne dermed brukes hele […]

Gjerpenåsen

ås, 300 moh, vest for gården Gjerpen og Fjellsveien. Flott turterreng og med nydelig utsikt over Skoger og Drammensfjorden.

Gjessing, Christian (1806 – 1882)

Christian Gjessing førte i 1843 barken «Industrie» og var medstifter av Drammens Sømands Forening samme år. En måned før sin død overdro hans adoptivfar, Hans Christian Stibolt, hele sin formue til Christian Gjessing, som fra 1853 slo seg ned i Drammen som skipsreder og dispasjør. Han var stortingsmann fra Drammen 1857-58 og 1863-64 hvor han […]

Gjessing, Gustav Antonio (1835 – 1921)

Filolog og skolemann, f. i Drammen, s. av C. G. Rektor i Arendal 1880-1904. Skrev flere avhandlinger om emner fra gammelnorsk-islandsk litteratur og oversatte den eldre Edda (1899). Hans hovedverk var «Undersøgelse af Kongesagaens Fremvækst» (1873-76). Medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania og ridder av St. Olavs Orden.

Gjessing, Hans Jørgen (1.4.1920 – 1992)

Professor, f. i Drammen. Skolepsykolog, logoped, rektor og forsker, ridder av St. Olavs Orden 1991 for sin betydelige innsats for norsk skole, norsk høyere utdannelse og internasjonalt anerkjente forskning. Utg. bl.a. «Barn med lesevansker» (1950), doktoravhandlingen «En studie av lesemodenhet ved skolegangens begynnelse» (1958), «Spesialundervisning og spesiallærerutdanning i 1960-årene» (1972), «Dyslexi» (1976).

Gjessing, Harald Gustav Antonio (1882 – 1970)

Øyenlege, f. i Drammen, s. av skipsreder Harald F. A. G. Virket fra 1911 som øyenlege i sin fødeby, dr. med. 1920. Skrev tallrike avhandlinger i norske, tyske, engelske, amerikanske og franske fagtidsskrifter, hans doktoravhandling «Kliniske linsestudier» ble offentliggjort i Norsk Magasin for Lægevidenskapen 1920. Holdt i 1934 en rekke forelesninger i England, var frem […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet