Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gamborg, Thomas Nils Emil (10.3.1833 – 10.11.1895)

Ordfører 1885-91, politimester. Født Kristiania, s. av løytnant Peter G. Jurist, politiassistent i Kristiania 1859-67, fullmektig 1867-70. Ved siden av Eilert Sundt det toneangivende medlem i Kristiania Arbeidersamfund og dets formann i 1870. Samme år ble G. utnevnt til politimester i Drammen, hvor han virket til sin død. Hans første oppgave var å skape et […]

Gamborgs vei

Stikkvei fra Hans Hansens vei til Henrik Ibsens gate ved Øren skole, fikk i 1926 sitt navn etter politimester G. (s.d.). Gatenavnkomitéen hadde foreslått Peer Gynts vei fordi den utgikk fra Henrik Ibsens gate.

Gamle Kirkeplass

Åpen, parkmessig plass mellom Drammenselven og Hauges gate nedenfor Bragernes kirkegård. Den fikk i 1898 sitt navn etter gamle Bragernes kirke som lå der til den brant ned i 1866, tidligere var navnet Kirkeplassen. Ved elven lå Kirkebryggen med sjøboder på begge sider. Gatene på begge sider av Kirkeplassen fra Engene ned mot sjøbodene ved […]

Gamle Kongevei

Hovedvei på Sankt Hansberget mellom Kobbervik og Smedberget, omfatter hele strekningen fra Holmestrandsveien ved Rundtom til Hans Tordsens gate. «Kongevei» ble brukt som betegnelse på de første veier som ble anlagt som kjøreveier. Den første var fra Kongsberg sølvverk til Hokksund i 1625-29. I 1665 fulgte strekningen Hokksund – Drammen – Christiania og Drammen – […]

Gamle Pukerudvei

Kort veistump ved Pukerud som tidligere utgjorde en del av tidligere Øvre Eikervei, som imidlertid ble rettet ut og fikk ny trasé.

Gamle Sørlandske

ble i 1984 av Gatenavnkomitéen satt som navn på stikkveien fra Holmestrandsveien opp til Dalen kiosk, nytt motorsenter og Z-kro. Navnet ble i 1986 endret til Dansrudveien (s.d.).

Gamlebakken(e)

Den eldste veiforbindelse fra Strøm til Konnerud, fulgte oppr. Konnerudgaten til Øvre Strøm og videre i nåværende trasé frem til krysset med Thygebakken. Herfra kan G. fortsatt følges over Gråbeinsletta til Bernåsvillaen på Konnerud. Gamlebakken, som frem til ca. 1900 het Verkensbakkene, var også en del av det veisystem som førte videre gjennom Konnerud til […]

Gamlegaten

ble i 1866 satt som navn på det gamle gateleiet på sydsiden av Havnegaten 22-28 som ble beholdt etter brannene i 1850-51, mens den nye hovedgaten gikk på nordsiden av husene. Beskrevet som «Strækningen forbi Høvægten, Fattighuset og Lodsoldermand Lunds Gaard til Tangengaden».

Gamleveien

Den øvre, bebygde del av den gamle Konnerudveien fra toppen av Gamlebakken til Djupdalsveien ved Bernåsvillaen. Veien passerer Gråbeinsletta og Fredholt.

Gampedalsstulen

Seter i Gampedalen øverst i Grodalen der den svinger vestover mot Storemyr, ca. 500 meter oppe i dalføret og ca. 50 meter fra Gampedalsbekken i nordlig retning.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet