Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Glitre Energi

Produsent, distributør og selger av elektrisk kraft, med røtter tilbake til Drammen kommunale elektrisitetsverk fra 1903. (Se også Elektrisitetsforsyning). Etablert av Drammen kommune og Buskerud Fylkeskommune (gjennom Vardar A/S). Kraftproduksjon pr. 2020: 23 hel- eller deleide vannkraftstasjoner (direkte eller indirekte eierskap), med driftsansvar for 20 av disse. 59 ansatte. Distribusjonsnett pr. 2020: 95 000 kunder, 93 […]

Glitrevannverket

Interkommunalt en gros vannverk etablert i 1971 av kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier og Røyken. Den Regionale Vannforsyningskomite, nedsatt i 1965, innstilte i 1967 på en utbygging av Glitrevannet som ny hovedvannkilde for Drammensregionen. Glitrevannet i Finnemarka ligger 360 moh, inneholder 112 millioner kbm vann og har et beskyttet og klausulert nedbørsfelt på 45 km2. […]

Globus Kafé og Spiseforretning

Kafé med selskapslokaler for mindre selskaper og møter på Jernbanetorvet (Strømsø Torv) 3, grunnlagt 1946 i lokalene etter Hotel Olaf (s.d.) med Else Nøkleby som bestyrer. Kaféen ble startet av Buskerud Distriktslosje av IOGT og eies av A/S Godtemplarkaféen. Kaféen hadde rundt 1950 tolv ansatte og plass til ca. 100 gjester. Den ble startet «for […]

Globusgården

Elliptisk formet forretningsgård på Torgeir Vraas plass 1 på Strømsø, tegnet av arkitektene Arne Grenager og Ragnar Anker Nilsen. Gården har en grunnflate på 2064 kvadratmeter og er oppført i tre like store etasjer. Etter at Skoger Sparebanks gamle gård ved Strømsø torg brant ned i 1958, ble det søkt om byggetillatelse for oppføring av […]

Glorup

Husmannsplass under Vestre Åserud, som fra 1810 til 1837 var bebodd av Gulbrand Persen. Plassen ble i 1844 skyldsatt og solgt som eget bruk til Kari Eriksdatter.

Glud, Paul (+ ant. 1720)

Amtmann og gårdbruker i Skoger, bosatt på Austad. Lagmann i Fredrikstad, fra 1695 amtmann i Buskerud, kjøpte i 1697 begge Austad­gårdene på auksjon og brukte dem senere under ett. Søstersønn av kong Christian V’s elskerinne Sophie Amalie Moth, et slektskapsforhold som trolig hadde innflydelse på hans utnevnelse til amtmann. Foruten Austad eide Glud Danvik og […]

Gløttevollen

ble i 1969 satt som navn på en regulert vei fra Thorrudgaten (krysset Konnerudgaten/Bemåsbakken) forbi Thorrud til Myrbråten. Den fikk sitt navn etter en eiendom tilhørende Jarlsbergverket, som på kartet av 1741 er oppført som parsell nr. 95 med navnet Gløttevall. Veien var prosjektert delvis over denne eiendom. Reguleringen ble senere opphevet og erstattet med […]

Godebråten

Boplass ved grinden til Haugen, som hadde sitt navn etter plassens første beboer.

Godeløkken

se: Isaksplassen.

GodsetUnionen

Organisert supporterklubb for Strømsgodsets A-lag i fotball, stiftet 10. februar 1997 etter en sammenslåing av supportergruppene Fugleberget og SIF Supporters (stiftet 6.11.1987). Stiftelsen falt sammen med feiringen av SIFs 90-års jubileum. Den første lederen var Thomas Melby. Den første offisielle supportergruppen for SIFs A-lag ble stiftet 22. september 1975 under navnet Strømsgodset Supporterklubb. Fugleberget var […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet