Kategorier / B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Bragernes Sko- og Reparasjonsfabrikk

Skofabrikk, grunnlagt 1931 i Øvre Storgate 2 av Nils Johansen. Bedriftens spesialitet var skistøvler, klatrestøvler samt golf- og terrengsko. Fabrikken, som beskjeftiget 9 personer, ble nedlagt ca. 1940.

Bragernes Skole

Opprettet ca. 1741 som Bragernes Fattigskole med beliggenhet nedenfor kirken mot elven. I 1781 flyttet skolen til en bygning ovenfor den senere Torghallen, med en stor hage opp mot Engene. Fra 1817 ble det bevilget midler av bykassen til skolen, som i 1834 ble tredelt og fikk underavdelinger på Landfalløya og Brakerøya, men ble igjen […]

Bragernes skutebrygge

er en offentlig elvebrygge rett øst for bybruas nordside (knyttet til Bragernes kai, Honnørbrygga), offisielt åpnet av ordfører Lise Christoffersen (Ap) fredag 14. mai 1999. 650 kvm brygge i stål/treverk og 86 meter lang kaifront. Den offisielle åpningen omfattet Bragernes skutebrygge, fiskebrygga, gjesteplasser for fritidsbåter, Skutebrygga Restaurant (275 kvm) og Strandpromenaden øst for bryggeanlegget. Prosjektleder […]

Bragernes Sportsforretning

Grunnlagt 1930 i Øvre Storgate 6 av Arne Daae Riisnæs, aksjeselskap 1937 med Erling Trogstad som disponent. Forretningen forhandlet alle slags sportsartikler og var eneforhandler for DBC-sykkelen og Tempo motorsykler. Flyttet på 1960-tallet til Gjetergaten 8. Nedlagt på 1980-tallet.

Bragernes Torg

Frem til langt inn på 1800-tallet var Bragernes Torg relativt lite, bredden varierte fra 17 til 23 m. Plassen ble senere utvidet, men hadde sin begrensning omtrent ved nåværende Torggate, bakenfor lå åpne løkker frem til Bragernesåsen. I 1812 ble bybrua lagt like ved der den kommer ned i dag, og flere staselige gamle hus, […]

Bragernestunnelen

Tunnel for gjennomgangstrafikk fra Brakerøya til Rosenkrantzgaten/Øvre Sund bru, åpnet 14. august 2002. Tunnelen er 3,3 km lang og har landets største underjordiske rundkjøring ved Hamborgstrøm. Tunnelen innebar en betydelig avlastning av gjennomgangstrafikk i Bragernes sentrum.

Bragernesåsen

Skogpartiet mellom Hamborgstrømskogen og Kloptjernvassdraget nordover til Kanonveien, som rundt 1800 het Tveterfjell og var en del av gården Tveters (Tveitars) utmark, tidl. kalt Bragernes bymark (se: Bragernes Grunde). Åsen har alltid vært en viktig del av Bragernes’ og Drammens bymark, først som et sted å hente brensel fra, senere som beiteområde, men beitingen ble […]

Bragernæs Delikatesseforretning

ble i 1923 etablert i Amtmand Bloms gate 1 av Aagot Johnson. Forretningen, som leverte alt i ferdiglaget kjøtt- og fiskemat, ble i 1947 overtatt av Lars Jordheim og flyttet rundt 1970 til St. Olavs gate 5. I 1994 ble delikatesseforretningen solgt til Harald Kristiansen og fikk navnet Jordheims Eftf. A/S. Den ble nedlagt etter […]

Bragernæs Hospital

Toetasjes tømmerbygning med 8 rom og to kjøkken oppført i 1805-06 ved Holmens gate/Tomtegaten. Det ble nedlagt i 1837. Et nytt kommunalt hospital ble senere etablert i Hauges gate 62. Hospital betyr her ikke sykehus, men hospits, altså en bolig for flere. Huset i Hauges gate 62 har fått en blå plakett ved Drammen Historielag.

Cookies | Personvern

bn