Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Arbo, Johannes (1729 – 1799)

Skipsreder, trelasthandler og eligert mann på Strømsø, s. av Peter A. Avga rundt 1765/70 en viktig betenkning for fri bjelkehandel, «Om Saugbrug- og Bielkehugst i Drammen». Kjøpte i 1751 Daniel Knoffs reperbane for 5.345 riksdaler, grunnla trelastfirmaet Johs. Arbo & Søn. Bygget i 1750 den staselige Arbo-gården på nåværende Mads Wiels Plass. se: Collett-gården

Arbo, Peter (1689 – 1761)

Handelsmann på Strømsø, innvandret fra Danmark og grunnla slekten Arbo i Norge. Gift med Mads Wiels datter Anne Cathrine (1696-1746). Innehaver av Peter Arbos Hattemanufactur og Arbos Tobaksspinderi (s.d.).

Arbo, Peter Nicolai I (1768 – 1827)

Trelasthandler og skipsreder i Drammen, s. av Johannes A. Kjøpte i 1794 Gulskogen gård som sommersted for 2.990 riksdaler, anla i 1802-04 hageanlegget og bygget i 1804 den nåværende hovedbygning. Flyttet allerede året etter til København hvor han kjøpte et palé ved Holmen kanal. samt tre godser. Det utsøkte møblementet på Gulskogen bragte han med […]

Arbo, Peter Nicolai II (18.6.1831 – 14.10.1892)

Historie-, portrett- og landskapsmaler, f. på Gulskogen, s. av overlærer Christian Fr. A. Elev av Carl Sohn (1852-55) og Hünten (1857-58) i Düsseldorf hvor han var bosatt til 1861, studieopphold i Paris 1863-74, deretter bosatt i Kristiania. Malte med stor dyktighet historiske og mytologiske motiver som «Kong Sverres Flugt over Vossefjeldene» (1862, Bergens Galleri), «Den […]

Arboalléen

Allé som går dels som gang- og sykkelvei, dels som gate åpen for motorferdsel fra Nedre Eikervei ved hovedinngangen til Gulskogen gård, forbi «Arbojordet», krysser Randsfjordbanen i en fotgjengerundergang, krysser Professor Smiths allé og Skogliveien og ender i Bjørkelia. Alléen har sitt navn etter familien Arbo som eide Gulskogen gård fra 1794 til 1961. Under […]

Arbogården

Oppført ca. 1750 av Johs. Arbo som en herskapelig bebygget gård på Mads Wiels plass der Colletts gate starter, med en stor toetasjes hovedbygning mot Strømsø Fremgate, med store uthus og have. Her bodde Peter Arbo til han i 1794 kjøpte Gulskogen gård, og senere Peter Nicolai Arbo til han flyttet til København, eiendommen ble […]

Arbos gate

gikk opprinnelig fra Baggaden til Reperbanen på Strømsø, og fikk i 1866 sitt navn etter Johannes Arbo (s.d.), som i 1751 hadde kjøpt reperbanen. Etter brannen på Strømsø i 1870 ble området regulert og gaten ble sløyfet. I 1892 ble navnet gitt til en ny gate i nærheten, som gikk fra Aabys gate til Lilleøygaten […]

Arbos Reperbane

se: Reperbanen på Strømsø.

Arbos Tobaksspinderi

Et av flere tobakksspinnerier som startet opp i Drammen på begynnelsen av 1700-tallet, grunnlagt av Peter Arbo og Gustav Bagge, og var det største på Strømsø. Spinneriet produserte virginia-tobakk og beskjeftiget barnearbeidere i alderen 9 til 16 år. I 1778 fantes 9 tobakksspinnerier i Drammen.

Arctic Trucks Norge A/S

Ombygger/påbygger av firehjulsdrevne pickup’s og store SUV-biler, stiftet 6. juli 1998 av Arctic Trucks Island Ehf, med produksjonsstart sommeren 1999 i en del av ABBs tomme lokaler på Brakerøya. Det første året etter etableringen ble brukt til forberedelser og innhenting av godkjenninger fra Vegdirektoratet. Bedriften var den første i Norge som fikk godkjent firehjulsdrevne pickup’s […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet