Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Arons vei

Forbindelsesvei fra Dalegårdsveien til Grevlingveien, opparbeidet på 1970-tallet i forbindelse med utparsellering av boligtomter i Lieskogen. Har sitt navn etter husmannen Aron Olsen. se: Aronsløkka.

Aronsløkka

Husmannsplass under Søndre Berskaug gård på Åssiden (Bergh-Berskaug), oppkalt etter husmann Aron Olsen (født i Sverige 1830) som bodde her i 1850-årene. Veien ligger litt syd for denne løkke, men dens nære beliggenhet til plassen og dens fasong ga grunnlag for navnet. I dag benyttes plassen som parkeringsplass for Turheisen og utfart på skogsveiene innover […]

Aronsløkka skole

Aronsløkka skole (Roligheten 3) ble oppført i 1974 og tatt i bruk 18. august. Skolen, som ligger med fin utsikt over byen tett opptil marka og Aronsløypa, har tre klasser på hvert klassetrinn. Elevtallet var i 1981 ialt 432 elever fordelt på 18 klasser, tallet gikk senere noe ned. Skolen har i dag 285 elever […]

Arstad, Johan (16.9.1843 – 4.9.1933)

Politiker (V), brann- og feiermester, f. i Stange. Gjetergutt fra 10-årsalderen, senere underoffiser, Brannmester i Drammen 1878-99, feierinspektør på Strømsø 1899-1918. I en årrekke formann i Drammen Arbeiderforening, forretningsfører i Folkeakademiet i 32 år. Deltok i 1904 i opprettelsen av Feiermestrenes landsforening, hvis formann han var i 8 år. Medlem av Drammen bystyre og formannskap.

Arthur Hansens gate

Kort forbindelsesgate mellom Lammers gate og Evensbakken, fikk i 1929 sitt navn etter stadsingeniør A. H. (s.d.) med den begrunnelse at han var «byens mangeårige og dyktige stadsingeniør» som i jubileumsboken Drammen 1811-1911 bl.a. «har skrevet det overmåte interessante kapitel om byens gamle bebyggelse».

Arup, Jens Lauritz (20.4.1793 – 9.4.1874)

Ordfører 1839-42, biskop, f. i Kristiansand, s. av klokker Torkild A. Kom til Drammen 1825 som res. kap. til Bragernes og Strømsø samt adjunkt ved Drammens lærde skole, sogneprest til Bragernes 1832-45, stiftsprost i Kristiania 1845, biskop i Kristiania fra 1846 til sin død. Som prest ble han rost av sine overordnede som fremhevet hans […]

Arups gate

Boliggate fra Amtmann Bloms gate ved østsiden av Bragernes kirke frem til Erik Børresens allé der denne møter Brannpostveien, fikk i 1892 sitt navn etter Jens L. A. (s.d.) etter at Gatenavnkomitéens forslag «Biskop Arups gate» var blitt forkastet. Nr. 1 er Claus Trondsens stiftelse, oppført 1872-73 av arkitekt C. Riiber.

Arveschoug, Job (1746 – 1802)

Tollskriver i Drammen, stadsmegler på Strømsø, eide fra 1783 til 1796 Frydenhaug gård.

Asbjørnsen, Chr.

Dame- og herreskredderi med lager av stoffer og forsaker i Nedre Storgate 11, grunnlagt 1912. Overtatt av Erling Kolstad 1. januar 1946, deretter vesentlig dameskredderi med avd. for utleie av selskapsklær for herrer. Nedlagt ca. 1960.

Ask Gartneri

Gartneri på Åssiden (Buskerudveien 100), grunnlagt 1914, i 1917 overtatt av Johs. Ask. Gartneriet produserte blomster, grønnsaker og bær og var et allsidig handelsgartneri med forskjellige kulturer, tidlige grønnsaker i hus og benker samt blomster og utplantningsplanter, foruten grønnsaker på friland. Gartneriet ble på 1940-tallet overtatt av Agnes Ask, på 1950-tallet av brødrene Per og […]

Cookies | Personvern