Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Albinsen, Jenny

Melkeforretning i Gjetergaten 10, grunnlagt rundt 1940, nedlagt på 1960-tallet.

Albjerk Auto

Bilforretning, bilverksted og karrosseriverksted, etablert 26. april 1973 av Kåre Albjerk (1930-2009) i Tordenskiolds gate 57. Startet med agentur for Audi, den gang med With & Wessel i Oslo som importør. Året etter ble Audi-importen overtatt av Harald A. Møller, noe som medførte at Albjerk fikk anledning til å selge både VW og Audi. I […]

Albjerk, Kåre (1930-2009)

Bilforhandler, f. i Sigdal, flyttet til Drammen som 16-åring, g. 1957 med Cathrine f. Svenningsen. Fra 1946 mekanikerlærling hos Auto-Elektrisk på Grev Wedels plass 3. Sammen med fire andre menn etablerte han i 1952 Auto Service A/S på Lierstranda med salg av Scania-Vabis, traktorer, bruktbiler, agentur på Borgward fra 1955 og Fiat fra 1961. I […]

Albjerk, Wenche (*1961)

Bilforhandler og siviløkonom, f. i Drammen, oppvokst på Åssiden. Dtr. av bilforhandler Kåre Albjerk. Siviløkonom fra BI og MBA fra England. Ble i 1990 ansatt i salgsavdelingen i familiebedriften Albjerk Auto, daglig leder 1993-1995, styreleder 1995-2002. Fra 2002 eier og arbeidende styreleder. Kjøpte den lokale konkurrenten Chr. Opsahl Bil i 2005. Albjerk-selskapene hadde i 2018 […]

Album, Andreas Garman (1793-1847)

Drammens første ordfører 1837. Født i Aurdal i Valdres, kom i ung alder til Drammen hvor han slo seg opp som kjøpmann. Eligert mann fra 1833. Medstifter av Drammens Sparebank 1823, medlem av Trelasthandlerdireksjonen fra 1827 og medlem av Brokommisjonen 1835. Administrator i Norges Banks Drammens-avdeling 1838-40. Innblandet i Hettingsaken og dømt til bøtestraff. Gikk konkurs […]

Album, Morten Kirkgaard (1824 – 1885)

Overlærer ved Drammen Latinskole 1864-85, s. av ordfører Andreas G. Album. Tok initiativet til å beplante og anlegge spaserveier i Bragernesåsen, skjenket i 1877 kr. 800 til anlegg av «Fjeldstien», senere kalt Zik-Zak’en (s.d.), men hvis offisielle navn er Albumstien. Antas å ha vært en av Drammen Kunstforenings tre stiftere våren 1867. Dannet i 1880 […]

Albumgården

lå ved Bragernes Torv, mellom Storgaten og Drammenselven. Den ble nest etter Mechlenburg-gården betraktet som Drammens prektigste stormannsgård. Gården ble i 1749 oppført i tre av mestersnekker Brede Rantzau og gikk senere under navnet Smithe-gården. Fikk navnet Albumgården etter at den i 1822 var blitt solgt til den senere ordfører Andreas Garman Album. Gården, som […]

Albums gate

Tverrgate vest for Brannvaktkvartalet som strekker seg fra Hauges gate forbi Bragernes kirke opp til Bergstien. Den fikk i 1869 navnet Albumgaden etter byens første ordfører, Andreas Garman Album. Gaten gikk dengang fra Nyveien (Hauges gate) over Gunnestadgårdens tomt til Cappelens gate. Før bybrannen i 1866 var Albums gate en del av Capjons løkke som […]

Albumstien

se: Zik-Zaken.

Aldersboliger

De første kommunale aldersboliger ble bygget i Drammen i 1958, da 16 leiligheter for enslige og 16 for ektepar ble bygget i Austadgaten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet