Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Almedalsveien

Vei på Konnerud fra Gamleveien mot Almedalen og Almedalssletta inne på åsen, som den har sitt navn etter. Navnet ble i 1959 satt på «veien forbi Lidskjalf», som tok av fra Gamleveien «ved Finn Øwre» nord for Fredholt, og løp nordøstover til den vestre del av Haukås. Den nyregulerte og senere opparbeidete vei fulgte i […]

Almquist, Ingrid

Skuespiller, sanger og viseforfatter, født og oppvokst i Drammen.  Debuterte som sanger i Misjonshusets søndagsskole og var ungdommelig stjerne i Drammen Dramatiske Klubb i 1930-årene. I 1939 flyttet hun til Sverige hvor hun ble en populær sangerinne og skuespiller, i mange år stjerne i Povel Ramels revy og trekkplaster i folkeparkene, av pressen utropt til […]

Alnæs, Eyvind (29.4.1872 – 24.12.1932)

Komponist, organist, pianist og dirigent, f. i Fredrikstad, bosatt i Drammen, s. av skolebestyrer Johannes Alnæs og Elise Martine Hansen. Utdannet ved Musikkonservatoriet i Oslo under Iver Holter og ved Leipzigs musikkonservatorium under professor Reinecke. Organist i Bragernes kirke 1895-1907. Komponerte to symfonier, klaverkonsert, to fiolinsuiter, flere kantater, klaverstykker og ca. 100 romanser. I Drammen […]

Alnæs, Iver Holter (22.3.1904 – 22.11.1978)

Advokat og musiker, f. i Drammen, s. av Eyvind A. Klaverutdannelse hos Nils Larsen 1919-24, cand. jur. 1927, overrettssakfører 1930, egen advokatforretning i Oslo fra 1933. Utg. 3 klaverstykker og Instrumentasjon for orkester av 4 sanger av Eyvind Alnæs. Styreformann i Filharmonisk Selskap 1948-56. Formann i Konserthuskomitéen 1946-56. Kongens fortjenstmedalje i gull.

Alsvik, Henning Marius (19.9.1911 – 2.2.1995)

Museumsdirektør og forfatter, f. i Oslo, s. av skomakermester Hans Olsen Alsvik og Hilda Marie Kistiansen. Gift 1939 med Otlu Lundegaard Hartvig. Cand. philol. og magister 1937. Etter praksis ved Kunstindustrimuséet ansatt ved Drammens Museum 1938, som konservator fra 1946 og direktør 1948-81. Kunstmedarbeider i Drammens Tidende fra 1945. Utga en rekke kunst- og kulturhistoriske […]

Alsvik, Otlu Lundegaard (28.3.1913 – 9.11.1994)

Magister og litteraturkritiker, bibliotekar ved Drammens Folkebibliotek. Gift med Henning M. A. (s.d.). Som bokanmelder i Drammens Tidende fra 1945 og ca. 30 år fremover anmeldte hun ca. 70 bøker årlig. Betegnet som en meget vennlig og forståelsesfull anmelder, preget av stor kjærlighet til litteraturen. Utga «En uferdig barnebok – av Elling Holsts etterlatte papirer» […]

Alt for Norge

Illegal avis som høsten 1941 og vinteren 1942 utkom i Drammen i et opplag på ca. 1.200 eks. Avisen ble fra sommeren 1942 til høsten 1943 utgitt under navnet «London-nytt – Buskerudutgaven», fra februar 1944 til frigjøringen het bladet «Ja, vi elsker». Redaktør var Josef Knutzen. – Også navnet på Norges Kommunistiske Partis illegale avis […]

Althornet

Boligvei på Skjelsbekk, Konnerud, mellom Klarinetten og Trompeten i boligfeltet Løkkesvingen øst. Fikk i 1981 sitt navn etter vedtak i Gatenavnkomitéen om at veisystemet i dette området skulle ha navn med tilknytning til «korpsbegreper».

Alva

To godsrutefirmaer med hovedkontor i Tordenskiolds gate 126, trafikerte Drammen – Østfoldbyene og Østlandet – Gøteborg. Opprettet 1925 (M/S Alva) og 1929 (M/S Alva II). Innehaver var T. Torgersen, disponent skibsmegler B. H. Ramberg. Bedriften opphørte på 1960-tallet.

Alvegård, Gunvor Beate Mo (*31.5.1934-7.11.2015)

Ambassadør, diplomat og kommunaldirektør, f. i Drammen, dtr. av lege Gudbrand Mo på Brakerøya. Artium fra Drammen, cand. philol fra UiO 1963 med russisk hovedfag. Statsautorisert translatør i tysk fra 1962. I 1964 var hun tolk for den sovjetiske statsminister Nikita Khrusjtsjovs kone, Nina, under statsministerens besøk i Norge. Norsk kvinne nr. 2 som gjennomførte […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet