Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Amundsen, Erling (23.5.1906 – 22.12.1990)

Skiløper, f. på Pukerud. Medlem av Strømsgodset Idrettsforening, den første som gjorde SIF landskjent. Seier i Holmenkollen 1926, vant samme år Nordiska Skidspelen i Stockholm, Hovlandsrennet i Konnerudkollen (det daværende NM), Solbergbakkerennet i Bærum og andre landsrenn, en rekke ny seire i 1928. Nr. 2 i uttakningsrennet til VM. Skiforbundets faste hopptrener 1947-49.

Amundsen, Ragnhild (17.11.1913-11.02.2014)

Tekstforfatter, kulturpersonlighet og frisør, dtr. av fotograf Borgen i Tollbugata, gift med Harald Amundsen. Startet 1938 egen frisørsalong i Heimtun landhandleris hus i Skoger. Salongen flyttet i 1941 til Ragnhilds hjem på Konnerud, der den ble drevet videre til rundt 1980. Ingen over – ingen ved siden- kan uttales om Ragnhild Amundsen (født 1913) som […]

Amundsen, Tore (* 20.6.1934)

Fysiker, f. i Drammen, s. av havneformann Karl Alfred A. Dr. philos. 1969, førsteamanuensis ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, 1969-91, professor i fysikk fra 1991, instituttbestyrer 1980-84. Dekanus ved det matematisk-naturvitenskaplige fakultet 1984-90. Styreformann Senter for materialforskning fra 1989, rådgiver NTNF/Norges Forskningsråd og COMETT informasjonskontor 1991-93. Har utgitt div. publikasjoner på området materialfysikk/lavtemperaturfysikk.

Anchersbakken

Oppr. vei fra Verven til Frydenhaug gård, som fra 1810 til 1846 var i familien Anchersens eie, senere navn på veien fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate over C. O. Lunds gate mot Frydenhaugveien. Store deler av veien ble rasert og omgjort til gangvei i forbindelse med bygging av motorveikrysset på 2000-tallet. Veien, som i dag ender […]

Anchersen, Ancher Bartholomæus (1763 – 21.11.1834)

Skipsreder, kjøpmann og proprietær, tok borgerskap på Strømsø som skipper 1790 og kjøpmann 1803. Eide gårdene Frydenhaug og Fjell samt en større gård på Mads Wiels Plass i Drammen, Anchersgården, som gikk tapt ved bybrannen i 1870. Anchersbakken har sitt navn etter ham.

Anchersen, Arne Nicolai (11.8.1877 – 16.2.1937)

Ordfører i Skoger 1920-25 og 1929-31, s. av handelsmann Christoffer Nielsen og Henriette Anchersen. Disponent for Drammens Trævarefabrik 1902-27 og for flere andre industrielle bedrifter. Drev i flere år marmorbrudd til cellulosefabrikker ved Gjellebekk, som senere ble solgt til CeNo. Medlem av Skoger herredsstyre fra 1917, varamann til Stortinget 1925-33, medlem av en rekke komitéer […]

Anchersen, Per (23.11.1910 – 29.5.1988)

Overlege, f. i Strømsgodset, s. av Arne Nicolai Cand. med. 1935, spesialist i psykiatri 1945, avdelingslege og dosent i psykiatri ved Ullevål sykehus 1948-53, deretter overlege ved den psykiatriske avd. for menn til 1978. Lærer i klinisk psykiatri, fast rettspsykiatrisk sakkyndig fra 1947, fast medlem av Den rettsmedisinske kommisjon fra 1966, formann i Den rettspsykiatriske […]

Anchersen, Thomas Christian (8.6.1798 – 12.11.1858)

Skipsreder, skipsfører og forretningsmann i Drammen, s. av Ancher B. A. Arvet etter sin far Anchergården og Frydenhaug gård som han solgte i 1846 p.g.a. sine stadige fravær på sjøen. Som første skipsreder i Drammen innredet han skip for emigrantfart på Amerika. Den 12. juni 1839 la 101 emigranter – hovedsaklig numedøler – ut fra […]

Anchersens vei

Vei fra Styrmoes vei ved Austad gård øst for og parallelt med Austadveien, går videre i en sløyfe og ender i Fjellsbyen. Den har sitt navn etter Arne N. A. (s.d.).

Andedammen

Kunstig anlagt dam mellom jernbanelinjen og Damveien på Danvik, utskilt ca. 1900 og benyttet som isdam for Skoger Meieribolag. Etter at meieriet gkk over til mekanisk kjøling ble dammen i 1926 solgt til Skoger kommune. Dammen ble tidligere benevnt Isdammen eller «Den lille Styrmoedam», men i matrikkelen er den registrert under navnet «Ishavet».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet