Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ambassadeur Hotell

Hotell på Strømsø. I 1982 prosjekterte Strømsøbygg et kontor- og forretningsbygg på tomten vest for Central Hotel. Dette prosjektet var langt fremskredet i 1986, da Ole K. Karlsen Invest overtok som byggherre. Ole K. Karlsen A/S iverksatte byggingen som hovedentreprenør. Mens byggearbeidene pågikk meldte Müllerhotel Central sin interesse for prosjektet. Hotellkjeden overtok og omgjorde i […]

Ambolten

Boligvei på Konnerud, går nordvestover fra Hauanveien. På et kart fra 1741 over Konnerudverkets eiendommer hadde smed Hans Larsen parsell nr. 147, og da veien ligger ved denne, fikk den navnet Ambolten i 1969.

American Foto

Forretning for fotografiske artikler, rammer, bilder og innramming i Engene 1, flyttet 1939 til Engene 4 da forretningsbygget ble revet til fordel for kommunens administrasjonsbygg. Innehaver var Christian Christiansen, i 1953 kom Sigurd Goli Jensen inn som medinnehaver, eneinnehaver ved Christiansens død i 1958. Filial i Tollbodgaten 16 ble etablert i 1959. Hovedutsalget i Engene […]

Amerikansk Vulkaniserings Compani (AVCO)

Reparasjonsverksted, salg av ny og brukt bilgummi i Albums gate 5. Grunnlagt 1920, overtatt av Reidar Dahl 1931. Firmaet, som var Drammens første i sin genre, foretok vulkanisering av bildekk og slanger, med pålegning av nye slitebaner som spesialitet. Nedlagt på 1960-tallet.

Amtmand Bangs gate

Tverrgate fra Hauges gate nordover mot sykehusområdet under Bergstien. Gaten het tidligere Aasmund Vinjes gate, men fikk i 1905 sitt nye navn etter Thomas Cathinco Bang, etter at Gatenavnkomitéens forslag på Claus Trondsens gate var blitt forkastet. Kjente bygninger er nr. 1, Sanitetshuset, og nr. 9, Fylkesmannsboligen, begge oppført 1918. – Årsaken til at Amtmand […]

Amtmand Bloms gate

Lengre tverrgate som etter bybrannen i 1866 ble anlagt fra Nedre Storgate opp til Bergstien. Tidligere gikk det her en smal forbindelsesvei fra Engene til Bergfjerdingen. Etter at gaten ble forlenget til Nedre Storgate, fikk den navnet Theatergaden etter det daværende teater som lå ved enden av gaten, der Børsbygningen i dag ligger. I 1869 […]

Amtmand Bloms Plads

se: Elvepladsen. slettes

Amtmand Breders gate

I 1898 ble den gate som løp fra jernbanens godsekspedisjon i Nybyen ved Griffenfelds gate opp til Vestfoldveien/Vestfoldbanens trasé ved den tidligere bygrense gitt navn etter Paul P. W. Breder (s.d.). Bebyggelsen er oppført mellom 1880 og 1913.

Amtsutstillingen 1901

«for Haandverk-, Industri-, Fabrik- og Landmandsprodukter» var den andre store utstillingen som ble arrangert i Parken. Arrangører var Handelsstanden og Håndverkerforeningen i samarbeid med Buskerud, Vestfold og Opland Landbruksselskaper. Jarlsbergs, Larviks og Kristians amter var invitert til å delta. De praktfulle utstillingsbygningene var tegnet av arkitekt Jørgen Haslef Berner, og hadde visse likhetstrekk med Verdensutstillingen […]

Amundsen, Amund (Arthur Wolds Eftf.)

Bakeri og konditori i Øvre Storgate 53 med utsalg i Øvre Storgate 54 og 55. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet