Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Andersen & Co., Frithjof M.

Glassliperi og speilfabrikk i Kleivene 40, grunnlagt 1. september 1945 av Frithjof Marinius Andersen og Einar Sørensen. Produserte alle slags speil samt slepne glassartikler, herunder masseproduksjon av veskespeil, barberspeil og håndspeil. Bedriftens sanitærspeil «Drammensspeilet» var mønster- og patentbeskyttet. Bedriften utførte også folierings-, slipe- og boringsarbeider for byens glassmesterforretninger. Anlegget, som dekket en gulvflate på 250 […]

Andersen, Anker

Kolonialforretning i Cappelens gt. 52, etablert 1917, førte kolonial, mel og bakervarer, såpeartikler, kortevarer, tobakk, sigaretter, sigarer, mineralvann etc., nedlagt 1954.

Andersen, Einar

Bakeri og konditori i Nedre Storgate 8, grunnlagt 1. oktober 1931. Firmaet drev «elektrisk bakeri og konditori», gikk på 1950-tallet over til spesialkonditori. Bakeriet, som på 1940-tallet beskjeftiget 7 personer, opphørte på 1960-tallet.

Andersen, Einar (19.9.1889 – )

Disponent, f. i Drammen, s. av kaptein Joh. Petter Andersen. Disponent i Heen Dampsag, Ådal, 1910-17, i Fredrikstad Import- og Eksport Comp. A/S 1917-21, fra 1922 disponent i S. Haug A/S, Drammen, formann i Drammens og Oplands Trelastforening og Norges Høvellast Eksportforening, medlem av Norges Eksportråd.

Andersen, Emma

Kjøtt- og delikatesseforretning i Havnegaten 55, nedlagt rundt 1950.

Andersen, Hans

Oppfinner og altmuligmann, f. i Drammen, kalt «inkarnasjonen på en drammenser». Satte opp en lysavis på Bragernes Torv i 1920-årene. Utviklet en sliringkniv som ble en fulltreffer og overtatt av en av våre største sportsfabrikanter. Oppfant og forbedret skibindinger, skismørning, ryggsekker m.v. og konstruerte sammen med Hakon Kierulf en livredningsvest. Som konsulent ved Protan Fagertun […]

Andersen, Margit

Kolonial-, manufaktur- og kortevareforretning i Hans Tordsens gate 22, etablert 1928, nedlagt på 1960-tallet.

Andersen, Margrethe (Margrethe Fjeld)

Manufakturforretning og systue i Rådhusgaten 25, etablert 1922. Flyttet like etter 1940 til Peder Buchs gate 23. Nedlagt på 1960-tallet.

Andersen, Oskar August (19.11.1848 – 2.3.1920)

Politimester, f. i Lillehammer, s. av politimester Chr. Aug. A. Vernepl. offiser 1874, cand. jur. 1876, politifullmektig i Kristiania 1880-85, politimester i Moss 1889-95, i Drammen 1895-1917.

Andersen, Per Langlie (* 2.9.1930)

Journalist og lokalhistorisk forfatter, i en årrekke sportsredaktør i Drammens Tidende. I lokalsamfunnet velkjent under navnet «Per L.» Har utgitt «For sunnhet og styrke – IF Sturla gjennom 50 år» (1973), «Drammens Turnforening 125 år» (1982) og Drammens mannskors 100-års jubileumsbok (2007). Utnevnt som I.F. Sturlas første æresmedlem i 1973. Kjent for sin mangeårige innsats […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet