Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Alexander Kiellands vei

I 1937 ble en tverrvei fra Olaf Bergers vei (tidligere Skovveien) mot Henrik Ibsens gate oppkalt etter forfatteren Alexander Kielland (1849-1906), med den begrunnelse at «man i dette strøk tidligere har Henrik Ibsens gate og Jonas Lies vei». Den vesentligste del av bebyggelsen ble oppført etter 1945. Kiellands tilknytning til Drammen er ikke lett å […]

Alexander, Anton (19.9.1870 – 10.10.1945)

Matematiker og lærebokforfatter, stortingsmann (V), f. i Tvedestrand, beregnet astronomiske observasjoner for bl. a. Nansens og Amundsens polarekspedisjoner. Rektor ved Drammen Latinskole 1929-32.

Alexander, D/S

Dampskip som i siste halvdel av 1870-årene trafikerte strekningen Drammen – Horten.

Alfstad, Jens Harald Andreas (1851–1936)

Cand. theol., f. i Lom, redaktør av Drammens Tidende 1882-90 og samtidig (fra 1881) lærer ved Henriette Wulfsbergs pikeskole, en skole han overtok i 1898. Nær venn av flere av samtidens største kunstnere, bygget opp en betydelig kunstsamling, særlig 1880-90-årskunst og impresjonismen (Heyerdahl, Backer, Munthe, Krohg, Skredsvig, Th. Kittelsen, Grimelund, Sohlberg, Folkestad, Erichsen m.fl.). Sammen […]

Alles Vel

Forsamlingslokale i Skoger for religiøse og humanitære organisasjoner med virkefelt mellom Svingen og Andorsrud. Tomas Løkka (1889-1971) tok i 1914 initiativet til å reise bygningen som et sted der hele skolekretsen kunne møtes. Lokalet ble innviet i 1918. Kai Fjell (s.d.) malte 13 år gammel i 1920 på bestilling et bilde til frontveggen, som forestilte […]

Alliance

Frukt- og cigarforretning, Engene 1, grunnlagt 1926 av M. Syvertsen. Forretningen ble nedlagt da gården i 1939 ble revet for å gi plass til nytt rådhus.

Allum & Co.

Drammens største grossist- og detaljforretning i kolonial, vin og brennevin, grunnlagt 1840 i Øvre Storgate av Bernhard Allum (1812-1854). Forretningen ble i 1850 utvidet til å omfatte brennevinsdestillasjon, med Allums svoger Christian Falck som destillasjonsmester. Brenneriet lå på det nedre hjørne av Schwenckegangen og Nedre Storgate (Allum-gården). Av de 16 brennerier i Drammen rundt 1830 […]

Allum, Halfdan

Kolonialforretning i Cappelens gt. 38, senere overtatt av Sigrid Allum. Nedlagt ca. 1940.

Allum, Hans Gulbrandsen (1.1777 – 23.5.1848)

Klokker og forfatter, f. i Botne som sønn av en husmann, omgangsskolelærer og student ved Seminaret i Tønsberg, deretter lærer i Arendal og Holmestrand. Huslærer på Solum og Eik i Skoger 1803, i 1806 klokker både på Konnerud og ved hovedkirken i Skoger, en stilling han innehadde til sin død. Gift med Erland Thoresens datter […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet