Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aass, Olav

Kolonial-, frukt-, hermetikk-, mel- og fetevareforretning i Tollbodgaten 34, grunnlagt 1927. Videreført 1950 under navnet Olav Aass Eftf. A/S med Lars Torvik som disponent, nedlagt på 1950-tallet.

Aass, P. Ltz. A/S (Aass Bryggeri)

Ølbryggeri og mineralvannfabrikk i Ole Steens gate 10 på Bragernes. Norges største familieeide bryggeri og eldste norske bryggeri blant de som eksisterer pr. 2020. Mikrobryggeriet «Bryggerhuset» (senere kalt Pilotbryggeriet) fra 2000-tallet er også en del av selskapets virksomhet. Utleie av selskapslokaler i Gildehallen og Direktørboligen. Eiendomsvirksomhet på Bragernes. Bedriften regner sin opprinnelse til 1834, da […]

Aass, Poul Lauritz (1836 – 1904)

Ordfører 1895-97. Skipshandler, trelasthandler, skipsreder, bryggerieier og politiker, medgrunnlegger av Drammens og Oplands Kreditkasse 1875, direksjonens formann 1898. Formann i «De Unges Samfund», borgerkorpsets stadshauptmand 1878-81. Sammen med Chr. Gjessing etablerte han i 1860 firmaet Aass & Gjessing idet de overtok skipsreder Halvor Ellingsens eiendommer og forretning ved Nedre Sund, som omfattet skipshandel – senere […]

Aass, Terje Jens Detlev (* 27.6.1942)

Bryggeridirektør og største aksjonær i P. Ltz Aass A/S (Aass Bryggeri og flere selskaper), f. og bosatt i Drammen, s. av bryggeridirektør Detlev John Schmidt Aass og fru Bergljot Aass. Befalsskolen for Hærens Våpentekniske Korps, siviløkonom fra universitetet i Mannheim, Mba fra INSEAD i Frankrike. Økonomikonsulent ved Myrens Verksted, markedssjef Aass Bryggeri 1974-1978, ass. direktør […]

Aassidenruten, A/S

Bilruteselskap grunnlagt 1919 av hallingen Ole Haraldseth, som hadde vært i Amerika og lært om rutebildrift. Ruten ble i mai 1922 overdratt til rutebileier Ingvald Ludvigsen (1869-1952) og kjøpmann Adolf Pettersen, som den 8.1.1945 solgte selskapet til et nyopprettet aksjeselskap, A/S Aassidenruten A/S, med Kristoffer Karlsen som ansv. leder og styreformann og Chr. Opsahl som […]

Aassidens Dampsag

var den tredje dampsag og høvleri på Åssiden. Bruket, som lå på Kjøsterud og ble kalt «Kjøsterud Brug», ble grunnlagt i 1872 av et interessentskap. Det ble i 1874 solgt til Drammens Damphøvleri, som i 1881 overdro det til Martin Haugan. Senere var bedriften i familien Haugans eie, fra 1924 under navnet Thorstein Haugan & […]

Aastorp & Søn, Hans

Stenhuggeri, grunnlagt 1910 av Hans Aastorp i Tordenskiolds gate 67, senere overtatt av sønnen William. Bedriften leverte gravmonumenter og marmorplater. Flyttet på 1930-tallet til Schultz gate 18 hvor bedriften i 1942 ble videreført av Sigv. Sigvartsen, først under navnet Hans Aastorp & Søns Eftf., deretter under eget navn. Sigvartsen utførte i tillegg til gravrammer og […]

ABB Kraft

Sammenslutning av selskapene ABB National Transformer (s.d.), ABB Distribusjon og ABB Energi, opprettet 1.1.1996 med hovedkontor i ABB National Transformers lokaler på Brakerøya. Sommeren 2000 ble ABB Kraft splittet i selskapene ABB Distribusjon, med hovedkontor i Skien, og ABB Service, med hovedkontor på Brakerøya. Omsetningen i det opprinnelige ABB Kraft sank fra to milliarder kr. […]

ABB National Transformer

Selskap i ABB-konsernet, etablert på Brakerøya fra nyttår i 1992 som en videreføring av EB National Transformer AS, tidligere National Industri A/S (s.d.). Samtidig ble selskapets virksomhet innen reparasjon og service av vannkraftgeneratorer overført fra Sarpsborg. ABB-konsernet i Norge (Asea Brown Boveri AS) er et heleid datterselskap av ABB Boveri Ltd., Zürich (Sveits), som er […]

Abelhaugveien

Boliggate på Konnerud fra Bekkedalsveien og nordover «til Wistings byggefelt» og over til Vargveien ved Hallermoen skole. Fikk i 1963 navnet Abelhaugen med den begrunnelse at veien «går over en haug som til daglig kalles Abelhaugen av kjentfolk på Konnerud», navnet ble senere endret til Abelhaugveien. Opprinnelsen til navnet Abelhaugen er usikker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet