Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aassidens Dampsag

var den tredje dampsag og høvleri på Åssiden. Bruket, som lå på Kjøsterud og ble kalt «Kjøsterud Brug», ble grunnlagt i 1872 av et interessentskap. Det ble i 1874 solgt til Drammens Damphøvleri, som i 1881 overdro det til Martin Haugan. Senere var bedriften i familien Haugans eie, fra 1924 under navnet Thorstein Haugan & […]

Aastorp & Søn, Hans

Stenhuggeri, grunnlagt 1910 av Hans Aastorp i Tordenskiolds gate 67, senere overtatt av sønnen William. Bedriften leverte gravmonumenter og marmorplater. Flyttet på 1930-tallet til Schultz gate 18 hvor bedriften i 1942 ble videreført av Sigv. Sigvartsen, først under navnet Hans Aastorp & Søns Eftf., deretter under eget navn. Sigvartsen utførte i tillegg til gravrammer og […]

ABB Kraft

Sammenslutning av selskapene ABB National Transformer (s.d.), ABB Distribusjon og ABB Energi, opprettet 1.1.1996 med hovedkontor i ABB National Transformers lokaler på Brakerøya. Sommeren 2000 ble ABB Kraft splittet i de to selskapene ABB Distribusjon, med hovedkontor i Skien, og ABB Service, med hovedkontor på Brakerøya. Omsetningen i det opprinnelige ABB-selskapet sank fra to milliarder […]

ABB National Transformer

Selskap i ABB-konsernet, etablert på Brakerøya i 1992 som en videreføring av EB National Transformer AS, tidligere National Industri A/S (s.d.). Samtidig ble selskapets virksomhet innen reparasjon og service av vannkraftgeneratorer overført fra Sarpsborg. ABB-konsernet i Norge (Asea Brown Boveri AS) er et heleid datterselskap av ABB Boveri Ltd., Zürich (Sveits), som er holdingselskapet til […]

ABB Norsk Kabel

Selskap i ABB-konsernet, en videreføring av Norsk Kabelfabrik (s.d.) med tilholdssted på Holmen. Bedriften har produsert kabel for elforsyning, offshorevirksomhet, data og telekommunikasjon med spesiell kompetanse innen offshorekabel og brannsikker kabel. I 1994 hadde bedriften 698 ansatte, driftsinntekter på kr. 938 mill. og et driftsresultat på kr. 97 mill. Bedriften ble den 23.12.1999 i det […]

ABB Service

se: ABB Kraft.

Abelhaugveien

Boliggate på Konnerud fra Bekkedalsveien og nordover «til Wistings byggefelt» og over til Vargveien ved Hallermoen skole. Fikk i 1963 navnet Abelhaugen med den begrunnelse at veien «går over en haug som til daglig kalles Abelhaugen av kjentfolk på Konnerud», navnet ble senere endret til Abelhaugveien. Opprinnelsen til navnet Abelhaugen er usikker.

Abondance (gnr. 80 bnr. 44)

Bruk utskilt fra Ekholt på Konnerud. Navnet – som betyr «vellevnet» – antas å skrive seg fra en spøkefugl i Konnerudverkets tid, idet bruket er særdeles lite av størrelse.

Abrahamsen, Aase Foss (* 27.8.1930)

Forfatterinne, cand. philol., f. i Drammen, d. av redaktør Ole Dommerud og datterdatter av fiskehandler Emanuel Bakken. Debuterte i 1971 med Haakon slalåmkjører, og har senere skrevet en lang rekke bøker for barn, ungdom og voksne: Blomster fra Hiroshima (1972) Kan ikke akkurat gå, men… (1974) Petter Tankefull (1976) Kræsj (1976) Hvis jeg kunne bestemme […]

Cookies | Personvern