Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aars, Conrad (10.7.1813 – 26.12.1877)

Sogneprest til Skoger 1867-77, f. på gården Lilleaker i Aker, s. av overkrigskommissær Jonathan Julius Aars. Teologisk embetseksamen 1836, deretter lærer i Oslo til han i 1846 ble utnevnt til sogneprest i Hammerfest, 1856 sogneprest til Hafslo og 1867 til Skoger. Betegnes som en meget påpasselig og nøyaktig ordensmann. Annen juledag 1877 døde han på […]

Aasen, Liv (21.9.1928-21.8.2005.)

Politiker, f. i Bergen, bosatt i Drammen. Stortingsrepresentant (Ap) for Sør-Trøndelag 1968-89, nestleder i Utenrikskomitéen 1986-89. Medlem av Arbeiderpartiets internasjonale utvalg 1970-89, medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre m.m. Gift med Per Aasen.

Aasen, Per (* 4.1.1927)

Ambassadør, f. i Nedre Eiker, bosatt i Drammen. Journalist i Fremtiden 1950-56, senere bl.a. presse- og kulturråd i Washington, D.C. 1983-87 og ambassadør i Reykjavik 1988-93. Gift med Liv Aasen.

Aaserud Revefarm, A/S

Grunnlagt 1929 av Aasmund Aaserud på bruket Helnora, med fire tisper og fire hanner. Besetningen øket jevnt og var oppe i femti avlstisper, så vel sølv-, blå- og platinarev. Størstedelen av avlsdyrene ble premiert. Bedriften gikk i 1945 over til familieaksjeselskap med Aa. Aa. som disponent. Nedlagt på 1950-tallet.

Aasheim, Hagbarth A/S

Møbelfabrikk i Øvre Storgtate 47 med ek og bjerk spisestuer som spesialitet, produserte «den sammenleggbare E. S. klappstol» og presset anatomiske seter og rygger. Flyttet rundt midten av 1950-tallet til Konnerud, nedlagt på 1960-tallet.

Aass Eskefabrikk A/S

Emballasjeprodusent grunnlagt 1926 i Cappelens gate 13 med Leif Aass som disponent. Produserte esker og kartonger av alle slag til konfekt, såpe, papirprodusenter etc, samt annen pappemballasje. Virksomheten beskjeftiget 5-6 personer. Videreført 1963 av Arne Aass, nedlagt ca. 1975.

Aass Generatorknottfabrikk

Landets største produsent av knott under den annen verdenskrig, avdeling av P. Ltz. Aass (s.d.). Fabrikken lå ved Drammenselven mellom Erik Børresens gate og Gjetergaten og produserte 10-12.000 hektoliter knott i måneden av 600 favner ved.

Aass, Detlev John Schmidt (1903 – 1993)

Bryggeridirektør, f. i Drammen, s. av Jens Landmark Aass. Etter studier i München og England bryggerimester i A/S Tou Bryggeri, Stavanger, 1929-39, fra 1942 til 1979 adm. dir. i A/S P. Ltz. Aass. Ordfører i representantskapet for Drammens og Oplands Privatbank A/S fra 1958, styreformann i A/S KoFaNo 1950-57, ordfører i representantskapet for forsikringsselskapet Norge […]

Aass, Jens Landmark d.y. (*12.12.1905-23.8.1990)

Disponent, styregrossist og Drammenspatriot. Født og bosatt i Drammen, sønn av bryggerieier Jens Landmark Aass (1872-1942) og fru Lizzie f. Schmidt (1876-1957). Merkantilt utdannet inntil han gjorde opphold i utlandet i kullbransjen og shipping. Ansatt i familiebedriften P. Ltz. Aass A/S 1929-1981, disponent og medeier fra 1942, med særlig ansvar for brenselsforretningen og «Aass» som […]

Aass, Margit

Blomsterforretning og kransebinderi i Hauges gt. 19, grunnlagt ca. 1930, nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet