Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aasheim, Hagbarth A/S

Møbelfabrikk i Øvre Storgtate 47 med ek og bjerk spisestuer som spesialitet, produserte «den sammenleggbare E. S. klappstol» og presset anatomiske seter og rygger. Flyttet rundt midten av 1950-tallet til Konnerud, nedlagt på 1960-tallet.

Aass Eskefabrik, A/S

Grunnlagt 1926 i Cappelens gate 13 med Leif Aass som disponent. Fremstilte esker og kartonger av alle slag til konfekt og såpe og til papirfabrikker, samt annen pappemballasje. Virksomheten beskjeftiget 5-6 personer. Videreført 1963 av Arne Aass, nedlagt ca. 1975.

Aass Generatorknottfabrikk

Landets største produsent av knott under den annen verdenskrig, avdeling av P. Ltz. Aass (s.d.). Fabrikken lå ved Drammenselven mellom Erik Børresens gate og Gjetergaten og produserte 10-12.000 hektoliter knott i måneden av 600 favner ved.

Aass, Detlev John Schmidt (1903 – 1993)

Bryggeridirektør, f. i Drammen, s. av Jens Landmark Aass. Etter studier i München og England bryggerimester i A/S Tou Bryggeri, Stavanger, 1929-39, fra 1942 til 1979 adm. dir. i A/S P. Ltz. Aass. Ordfører i representantskapet for Drammens og Oplands Privatbank A/S fra 1958, styreformann i A/S KoFaNo 1950-57, ordfører i representantskapet for forsikringsselskapet Norge […]

Aass, Margit

Blomsterforretning og kransebinderi i Hauges gt. 19, grunnlagt ca. 1930, nedlagt på 1980-tallet.

Aass, Olav

Kolonial-, frukt-, hermetikk-, mel- og fetevareforretning i Tollbodgaten 34, grunnlagt 1927. Videreført 1950 under navnet Olav Aass Eftf. A/S med Lars Torvik som disponent, nedlagt på 1950-tallet.

Aass, P. Ltz. A/S

Bryggeri, mineralvannfabrikk og kullforretning ved Nedre Sund (Ole Steens gate 10), skriver seg opprinnelig fra 1. oktober 1834 da Ole Pehrson grunnla et malteri, mineralvannfabrikk og ølbryggeri ved Nedre Sund, som også leverte trelast, skipsproviant og bakervarer. Bryggeriet hadde ingen emballasje, kjøperne måtte hente «pottøl» i medbragte spann. Dette ble i 1842 solgt til Halvor […]

Aass, Poul Lauritz (1836 – 1904)

Ordfører 1895-97. Skipshandler, trelasthandler, skipsreder, bryggerieier og politiker, medgrunnlegger av Drammens og Oplands Kreditkasse 1875, direksjonens formann 1898. Formann i «De Unges Samfund», borgerkorpsets stadshauptmand 1878-81. Sammen med Chr. Gjessing etablerte han i 1860 firmaet Aass & Gjessing idet de overtok skipsreder Halvor Ellingsens eiendommer og forretning ved Nedre Sund, som omfattet skipshandel – senere […]

Aass, Terje (* 27.6.1942)

Bryggerieier, f. i Drammen, s. av Detlev Aass. Markedsføringsjef i A/S P. Ltz. Aass 1974-78, ass. dir. 1978-79, adm. dir. fra 1979. En rekke tillitsverv innen bryggeriforeninger og Drammens kultur- og næringsliv, bl.a. styremedlem i Rica Park Hotel A/S, Byen Vår Drammen, Drammens Tidende og Buskeruds Blad A/S og Forsikringsselskapet Norge A/S. President i Drammen […]

Aassidenruten, A/S

Bilruteselskap grunnlagt 1919 av hallingen Ole Haraldseth, som hadde vært i Amerika og lært om rutebildrift. Ruten ble i mai 1922 overdratt til rutebileier Ingvald Ludvigsen (1869-1952) og kjøpmann Adolf Pettersen, som den 8.1.1945 solgte selskapet til et nyopprettet aksjeselskap, A/S Aassidenruten A/S, med Kristoffer Karlsen som ansv. leder og styreformann og Chr. Opsahl som […]

Cookies | Personvern