Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Adamsons Elektr. Sveiseverksted

Verksted for elektrisk sveising i Tomtegaten 20, grunnlagt 1916 av Herman Adamson. Spesialiteten var slitasje-sveising for stenknusere og gruvemaskiner. Nedlagt ca. 1940.

Administrasjonsbygget

Drammen kommunes administrasjonsbygg ble i 1939/41 oppført i Engene 1 inntil det gamle rådhuset og var 1930-årenes siste store kommunale byggeprosjekt. En 7. etasje ble påbygget i 1950. Bygget rommer kontorer for store deler av kommunens administrasjon samt «Servicetorget». Bygningen har i daglig tale overtatt navnet «Rådhuset». Den rommet tidligere også Saga kino (s.d.), denne […]

Adolfsen, Birgit

Kolonialforretning i Grønland 53, etablert 1930. Forretningen ble i 1956 overtatt av Randi og Harald Solbakken og videreført under navnet Birgit Adolfsens Eftf. Den ble trolig nedlagt på 1980-tallet.

Adventistsamfunnet

etablerte seg som kirkesamfunn i Drammen i 1885. I 1958 bygget menigheten sin nye kirke i Rømers vei 4 på hjørnet av Thams gate. Kirkebygget er tegnet av arkitekt Nils Olav Boye.

Akershusiske Toldforpagtnings Societet

Den første virkelige organisasjon av norske forretningsmenn, med hovedsete på Bragernes og i Christiania, opprettet 1749 av delegerte fra stiftets kjøpsteder. Formålet var å hjelpe den synkende handel og hindre tollsvik, noe som kom kjøpmennene til gode ved at de kunne holde like priser på sine varer. Frem til 1775 var Societetet betrodd forpaktningen av […]

Aktuell Elektriske A/S

I 1960 startet liungen John Bryhn en liten elektrisk forretning i en nedlagt hatteforretnings lokaler i Oslo. Hatteforretningen het Aktuell, og da Bryhn ikke hadde råd til nytt skilt, beholdt han navnet. 8 år senere hadde Aktuell Elektriske 60 ansatte og forretninger i Oslo og Drammen. Aktuell ble aksjeselskap i 1972 (A/S Aktuell og Aktuell […]

Albinsen, Jenny

Melkeforretning i Gjetergaten 10, grunnlagt rundt 1940, nedlagt på 1960-tallet.

Album, Andreas Garman (1793 – 1847)

Drammens første ordfører 1837. Født i Aurdal i Valdres, kom i ung alder til Drammen hvor han slo seg opp som kjøpmann. Eligert mann fra 1833. Medlem av Brokommisjonen 1835, av Trelasthandlerdireksjonen fra 1827. Medstifter av Drammens Sparebank 1823, administrator i Norges Banks Drammens-avdeling 1838-40. Innblandet i Hettingsaken (s.d.) og dømt til bøtestraff. Gikk konkurs […]

Album, Morten Kirkgaard (1824 – 1885)

Overlærer ved Drammen Latinskole 1864-85, s. av Andreas G. A. Tok initiativet til å beplante og anlegge spaserveier i Bragernesåsen, skjenket i 1877 kr. 800 til anlegg av «Fjeldstien», senere kalt Zik-Zak’en (s.d.), men hvis offisielle navn er Albumstien. Antas å ha vært en av Drammen Kunstforenings tre stiftere våren 1867. Dannet i 1880 sammen […]

Albumgården

lå ved Bragernes Torv, mellom Storgaten og Drammenselven. Den ble nest etter Mechlenburg-gården betraktet som Drammens prektigste stormannsgård. Gården ble i 1749 oppført i tre av Brede Rantzau og gikk senere under navnet Smithe-gården, og fikk navnet Albumgården etter at den i 1822 var blitt solgt til den senere ordfører Andreas G. A. Gården, som […]

Cookies | Personvern