Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Abondance (gnr. 80 bnr. 44)

Bruk utskilt fra Ekholt på Konnerud. Navnet – som betyr «overflod» – antas å skrive seg fra en spøkefugl i Konnerudverkets tid, idet bruket er særdeles lite av størrelse.

Abrahamsen, Aase Foss (* 27.8.1930)

Forfatter, f. i Drammen, d. av redaktør Ole Dommerud og sykepleier Jenny Bakken, datterdatter av fiskehandler Emanuel Bakken. Cand. philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo, 1956. Debuterte i 1971 med Haakon slalåmkjører, og har senere skrevet en lang rekke bøker for barn, ungdom og voksne: Blomster fra Hiroshima (1972) Kan ikke akkurat gå, […]

Adamsons Elektr. Sveiseverksted

Verksted for elektrisk sveising i Tomtegaten 20, grunnlagt 1916 av Herman Adamson. Spesialiteten var slitasje-sveising for stenknusere og gruvemaskiner. Nedlagt ca. 1940.

Adda Byggkjemi A/S

Produsent av sementbasert flislim, fugemasser, flytsparkler, membraner etc. samt tilsetningsstoffer til betongindustrien, med egen fabrikk i Gråterudveien 26 på Eik. Opprinnelig etablert i 1962 av Dag Egil Westgaard med lokaler i hhv. Reistad (Lier) og kontorer på Bragernes under navnet Nordisk Byggkjemi A/S, senere bare Byggkjemi A/S. Bedriftens opprinnelige hovedprodukt var «Kraftkalk» med mørtelverk som […]

Administrasjonsbygget

Et nytt administrasjonsbygg ble i 1939/41 oppført inntil det gamle rådhuset og var 1930-årenes siste store kommunale byggeprosjekt. En 7. etasje ble påbygget i 1950. Bygget rommer kontorer for store deler av kommunens administrasjon samt «Servicetorget». Bygningen har i daglig tale overtatt navnet «Rådhuset». Den rommet tidligere også Saga kino, denne ble revet og bygget […]

Adolfsen, Birgit

Kolonialforretning i Grønland 53, etablert 1930. Forretningen ble i 1956 overtatt av Randi og Harald Solbakken og videreført under navnet Birgit Adolfsens Eftf. Den ble trolig nedlagt på 1980-tallet.

Adventistsamfunnet

etablerte seg som kirkesamfunn i Drammen i 1885. I 1958 bygget menigheten sin nye kirke i Rømers vei 4 på hjørnet av Thams gate. Kirkebygget er tegnet av arkitekt Nils Olav Boye. Senere overtatt av Det Tyrkiske trossamfunnet i Drammen og  Omegn (Diyanet Drammen) og tatt i bruk som moské. Gjennomgikk en større oppussing i […]

Akershusiske Toldforpagtnings Societet

Den første virkelige organisasjon av norske forretningsmenn, med hovedsete på Bragernes og i Christiania, opprettet 1749 av delegerte fra stiftets kjøpsteder. Formålet var å hjelpe den synkende handel og hindre tollsvik, noe som kom kjøpmennene til gode ved at de kunne holde like priser på sine varer. Frem til 1775 var Societetet betrodd forpaktningen av […]

Aktuell Elektriske A/S

I 1960 startet liungen John Bryhn en liten elektrisk forretning i en nedlagt hatteforretnings lokaler i Oslo. Hatteforretningen het Aktuell, og da Bryhn ikke hadde råd til nytt skilt, beholdt han navnet. 8 år senere hadde Aktuell Elektriske 60 ansatte og forretninger i Oslo og Drammen. Aktuell ble aksjeselskap i 1972 (A/S Aktuell og Aktuell […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet