Kategorier / Ø

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Østbygda i Skoger

Bilder fra Østbygda    2008 – 2020                 Foto:  Torill Juel                                                                            […]

Østgaard, H. H.

Bokbinderi, se: Drammen Bokbind.

Østlandske Petroleumskompani, A/S

oppførte i 1912 et cisterneanlegg på gården Nordbys grunn nær Solumstrand. Tomten var tidligere benyttet som parafinlager. Bedriften leverte bensin («Tiger»-bensin), petroleum m.v. til Buskerud og Nordre Vestfold.

Østre (Store) Haneval (gnr. 48)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Hanevollveien 95 og 111), fra gammelt av sognets nest største bruk og et sentralt sted i bygda. Gården kan ha sitt navn fra den tid man ryddet skogene og brente dem for å bruke asken til gjødsel, idet vall betyr et stykke land som var avsvidd og hvor stubber og røtter […]

Østre Borge (gnr. 66)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (se: Borge). Part i gården ble ca. 1360 gitt til Korsbrødrene i Oslo. I 1620 eide Skoger kirke og et kanoni i Oslo domkapitel hver sin halvdel av gården. Kanoniparten ble ca. 1697 solgt til oppsitteren, mens kirkeparten først ble solgt på 1800-tallet, gården var deretter selveiergods. Tor, som var bruker […]

Østre Åserud (gm. 73)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Andorsrudveien 78/78A og 201). Navnet kommer trolig av kvinnenavnet Åsa, og ble tidl. skrevet Åsurud, Oserudt (1564), Oserød (1593), Osserødt (1604), Aaserud (1605), Aasserud (1723). Gården var bondegods inntil Nils Matssøn Norop overtok den i 1691. To år senere makeskiftet han gården til greven av Jarlsberg, som i 1699 igjen makeskiftet […]

Øverud

Husmannsplass, senere bygselsplass under Skallestad, nevnt i begynnelsen av 1700-tallet, lå trolig ved Skalstadsletta ca. 100 meter nordøst for Strømli. Her lå også Loppedammen. Lars Olssøn fikk i 1775 festeseddel på plassen for 8 riksdaler årlig. Ø. ligger i dag i et byggefelt med HVPU hjemmet som nærmeste nabo.

Øvre Eikervei

utgjør fortsettelsen av den vestgående vei (Nedre Eikervei) langs Drammenselven, fra Stasjongaten på Gulskogen frem til Nedre Eiker grense ved Langum gård. Gaten passerer Rødskog Brug, Rødskog gamle skole, Gulskogen bo- og servicesenter og Gulskogen idrettsplass samt Gulskogen industriområde (tidl. Gulskogen Cellulose A/S), Stormoen gård (hovedbygning fra 1852), Pukerud stasjon og Jarlsberg Paper Mills.

Øvre Furuvold

Bruk under Selvik Bruk A/S, til 1964 forpaktet av Olaf Fjeld, deretter er jorden brukt under hovedbruket. Uthuset ble revet i 1983, hovedbygningen i 1985.

Øvre Høimyr

Slipp-plass i Gravdalsskogen under den annen verdenskrig. I mars 1944 ble våpen og ammunisjon sluppet ned her i flere omganger.

Cookies | Personvern

bn