Kategorier / Ø

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Øren hageby

Bebyggelse mellom Rosenkrantzgaten og Hotvetveien, anlagt i 1920-årene og prosjektert av byarkitekt Alf Bugge, omfattet 40 hus med i alt 77 leiligheter. Det folkelige navn var «Jerusalem». Etter anmodning fra en del beboere vedtok bystyret i 2004 å gi stikkveien fra Rosenkrantzgaten (som omfattet Rosenkrantzgaten 100/124) opp til boligfeltet navnet Øren Haveby.

Øren skole

Barneskole (1-7 klasse) i Hotvetveien 100 med 500 elever pr. 2020. Skolen tar i mot barn fra Bragernes og Øren. Innviet i august 1967 med 466 elever i et sentrumsnært boligområde, med tilgang til kunstgress fotballbane og skøytebane.

Ørenberget

På 1800-tallet et kjent utfartssted på Øren med dansesalong og kjeglebane. Huset brant ned ca. 1935.

Ørengaten

Oppr. vannvei for Øren gård. Gaten, hvis navn ble stadfestet i 1866, går fra Landfalløya til Hotvetveien i retning Øren gård. Den ble i 1985 delt i Nedre Ørengate syd for Rosenkrantzgaten og Øvre Ørengate nord for Rosenkrantzgaten. Ved Øren gård fortsatte veien som en bred sti opp til Ørentajet.

Ørentajet

Gate på Ørenberget, går fra Henrik Ibsens gate ved Øren skole opp til Hans Hansens vei og videre oppover mot skogen. Et taje var et inngjerdet område hvor dyrene ble sluppet før de skulle på beite. I dette området var det tidlig bebyggelse av husmanns- og leilendingsbruk.

Ørka

1) Småbruk som i 1762 ble utskilt fra Nordre Fjell, nedlagt ca. 1932 og revet i 1940. Til 1925 hadde bruket sin adkomst i nåværende Johan Sverdrups vei. På gamle kart het bruket «Ørken», navnet kan ha sammenheng med naturforholdene på stedet. 2) I 1971 ble den del av Johan Sverdrups vei som går fra […]

Ørmen Johnsen, Kristin (*8.3.1953)

Stortingsrepresentant og høyskolerektor, f. i Bærum, bosatt i Drammen. Datter av disponent Kjell Ørmen og sykepleier Ragnhild Kringlebotn. Stortingsrepresentant for Buskerud (H) fra 2013 og fortsatt. Leder av Stortingets familie og kulturkomite fra 2017 og fortsatt. Leder av Viken Høyre fra 2019. Statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet 2001-2004, medlem av Drammen bystyre og formannskap 1995-2003, […]

Ørnen, Apoteket

Drammens tredje apotek, hovedapotek for Tangen. Opprettet ved kgl. res. av 26.9.1877 av Martin Bertram Strøm i leide lokaler på hjørnet av Tollbodgaten og Strømsø Fremgate. Apoteket flyttet i 1886 til hjørnet av Tollbodgaten og Strømsø Storgate, i 1898 tilbake til det forrige lokale, Tollbodgaten 103. Strøm ble etterfulgt som apoteker av Hans Arnold Hansen […]

Østbanernes Forbrugsforenings Udsalg

Kolonialforretning m.v. i Konnerudgaten 6, grunnlagt 8. april 1908 av jernbanefunksjonærer i Drammen distrikt. Forretningen var et datterselskap av Østbanernes Forbrugsforening i Oslo og beskjeftiget på slutten av 1930-årene ca. 25 ansatte i sine tre avdelinger for hhv. skotøy, kolonial og kjøtt-, flesk- og pølsevarer. Omsetningen var i 1937 litt over kr 1 mill. og […]

Østbye, Peter Nilsen (1855 – 1943)

Skolemann og filolog, f. i Nittedal. Etter å ha vært lærer og medbestyrer av Latinskolen på «Hauges Minde» 1882-94, universitetsstipendiat 1887-94 og deretter skolebestyrer og rektor i Fredrikstad, kom Ø. i 1910 til Drammen som rektor ved Latinskolen hvor han virket til 1926. Vant i 1887 Kronprinsens gullmedalje med sin avhandling «Om plan og komposition […]

Cookies | Personvern

bn