Kategorier / Ø

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Øvre Strøm (gnr. 17)

Matrikkelgård i Strømsgodset, bydelens hovedgård, beliggende høyt oppe på en borglignende plass. Navnet, som sikter til beliggenheten vad Drammenselven som akkurat her i det trange løp har en sterk strøm, ble tidl. skrevet I Strømme (1420), i Strome (1423), Øvre Strøm (1544), Strøm (1593). Det er bevart flere gamle brev om Øvre Strøm, de to […]

Øvre Strøm Vandledningsselskap

ble i 1909 startet som et interessentskap for levering av vann til ca. 50 eiendommer i Strøm-terrassene, Blektjernveien og Lassebakken. En del av Øvre Strøms skog ble innkjøpt til formålet.

Øvre Sund (Liersund)

Elvestrekning mellom Sundhauggaten på sydsiden og Strømsgaten på nordsiden av Drammenselven. Denne strekning av elven, hvor avstanden er ganske kort, har fra uminnelige tider vært det vanlige overfartsstedet. Navnet var fra middelalderen Liersund, den gamle allfarveien fulgte Strømsgaten og Rebbansbakken gjennom skogen til Lier, og særlig ble veien benyttet som kirkevei for den del av […]

Øvre Sund bru

ble åpnet 9. september 2011. Brua er en del av Sentrumsringen/Fylkesvei 282 og forbinder Grønland og Hamborgstrøm. Øvre Sund Bru var det siste prosjektet i etableringen av Sentrumsringen og er en del av Vegpakke Drammen. Lengden inkludert brukarene er 250 meter, bruas hovedspenn er 148 meter. Brua har fire kjørefelt og separat sykkelvei med fortau. […]

Øvre Torggate

fikk sitt navn i 1869. Det er en langgate vestover fra Bragernes Torv mellom Hauges gate og Øvre Storgate, som ender i Drammen Park ved Park Hotels bakgård og Drammens Folkebibliotek, hvorav den eldste del oppr. var Buskerud fylkeshus og som fra 1993 huser kommunens kultursektor.

Øvre Ørengate

se: Ørengaten.

Øvrebø, Roar (*1947)

Forbundsleder og fengselsbetjent, f. og bosatt i Drammen. Handelsgymnas, jusstudier, fengselsbetjent i Oslo Kretsfengsel. Formann i Oslo Fengselsfunksjonærers Forening 1981-1986, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 1986-2006. Øvrebø ble valgt som forbundsleder i sept. 1985 på det aller første landsmøte han deltok på. Formann i Drammen lag av Arbeidernes Edruskapsforbund, vararepr. (Ap) i bystyret […]

Øvrejordet

Tverrgate på Åssiden som går vestover fra Christopher Hornsruds vei til Nedre Eiker grense. Den går over gården Øvrejordets grunn, derav navnet.

Øyvind Jørgensens vei

ble i 1985 med 44 mot 25 stemmer satt som navn på en regulert vei på Søndre Fjell platå etter at forslagene Hjemmefronten, Milorgsvingen og Martin Olsens vei var forkastet. Veien fikk sitt navn etter Øyvind Normann Jørgensen (1914-1945) fra Skoger, som falt i kampene ved Haglebu 26. april 1945. Etter at veien var opparbeidet, […]

Cookies | Personvern

bn