Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Sanatorieveien

fikk sitt navn i 1932. Gaten dannet adkomsten fra Bergstien til Drammens Sanitetsforenings tuberkulosehjem, «Tuberkulosesanatoriet», og videre ned til Heia. Forslag om å gi veien et navn med tilknytning til gården Øren ble avvist idet ingen tidligere eiere av gården ble funnet verdige til oppkallelse – «det er jo for nutiden ukjente folk». «Husflidlærer Ødes […]

Sand, Fredrik Frodesen (1846 – 1922)

Ordfører i Skoger 1905-10 og 1914-16, f. i Strømm, s. av los Frode Knudsen. Sjømann, styrmann og skipsfører, oppholdt seg deretter 12 år i Amerika hvorav 6 i Texas hvor han var formann, dels kontraktør ved jernbaneanlegg. Vendte i 1878 tilbake til Norge og kjøpte Nordre Imjelt hvor han var gårdbruker fra 1879 til 1917. […]

Sandane

Sidevei fra Verksveien like før krysset med Jarlsbergveien (ved Verksveien 26B). Veien fikk sitt navn i 1990 etter at et forslag om Pukkverkveien var blitt forkastet. Den har sitt navn etter en tidligere, forlengst uttørret dam i området.

Sandbråtan

Bruk oppstått av parseller fra Vestre Hanevold og Vestby. Det største av brukene ble i 1787 bygslet av hovedbølets tidligere eier, som ryddet og bygget her og svarte årlig avgift og arbeidsplikt. Gården ble i 1812 utskilt og frasolgt. Husene lå helt nede ved Bremsa, som bruket grenser til mot vest. Etter at hovedbygningen brant […]

Sande Børstefabrik

Grunnlagt 1899 i Sande av Karl Backe, Otto Bonden og I. C. Berg. I 1901 overtok Berg som eneeier og flyttet fabrikken til Webergs gate i Drammen. Fabrikken fikk i 1901 sølvmedalje ved utstillingen i Drammen. Fabrikken fremstilte særlig spesialfabrikata for fabrikkanlegg, bl.a. store og kostbare metallbørster som ble anvendt i papir- og cellulosefabrikker. Bedriften […]

Sandvik, Rasmus (1863 – 1926)

Musiker, lærer ved Brandengen skole fra 1893. F. i Volda, kantor i Tangen i 23 år, deretter kantor i Strømsø kirke. Instruktør i Drammens Sangforening, komponerte 1915 Drammenssangen (s.d.), som første gang ble sunget i 17. mai-toget 1915 av elevene ved Brandengen skole. Dirigent og stifter av «Sandviks Mandskorn, kvartetten Orfeus og Ynglingeforeningens kor. Var […]

Sanitær, Rørleggerforretningen

Grunnlagt 1919 i Hauges gate 15 av H. Hansen og P. Markussen, som fikk handelsbrev i 1921. Etter Markussens død på 1960-tallet ble forretningen drevet videre av hans enke, Ingeborg Markussen (4.6.1906-6.2.2001). Forretningen utførte varme- og sanitæranlegg, forhandlet rør og sanitærutstyr, og hadde ord på seg for samvitighetsfullt og godt utført arbeide. Den beskjeftiget de […]

Sankevollen

Husmannsplass på ca. 7 dekar i Bragernesåsen rett opp for Ingeniør Walters vei under Øvre Skanse. Her var det hver Sankthansaften bål og fest, første gang nevnt i 1849. Sankevollen hadde også Drammens første uoffisielle vårtegn: Når sneflekken «Gåsa» på Sankevollen ikke lenger kunne sees fra byen var det vår, og ullundertøyet kunne kastes. Plassen […]

Sankt Hallvard (ca. 1020 – 1043)

Hallvard Vebjørnssøn på Huseby i Lier, s. av storbonden Vebjørn på Huseby og Tomy, søsterdatter av Olav den helliges mor Aasta. Dro tidlig på handelsferder for faren. Kort tid etter en ferd til Gotland i år 1043 forsøkte han å beskytte en gravid kvinne mot overfall, men ble drept ved et pileskudd i halsen da […]