Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Garanti, Skotøimagasinet

Skotøyforretning i Nedre Storgate 5 grunnlagt av Th. Bjørlow Larsen. Aksjeselskap 1970, ca. 1995 overtatt av Engebret’ Sko.

Garben, Baltazar Oscar (1839 – 1909)

Skattefogd og auksjonsforvalter i Drammen 1898-1909, tidl. bl.a. oppdagelsessjef i Kristiania og foged i N. Romerike. Ridder av St. Olavs Orden 1900.

Garmann, Johan (ca. 1580 – 1651)

Trelasthandler på Bragernes, oppr. rådmann i Haderslev, Danmark. Tvunget til å forlate sitt hjem i 1627, dro til Malmø og i 1628 med leidebrev fra kong Christian IV til Bragernes hvor han slo seg opp som handelsmann og trelasthandler, senere faktor ved Kongsberg Sølvverk. Stamfar for slekten Garmann i Norge, forpaktet noen store tomter rett […]

Garås landhandleri

ble i 1928 grunnlagt i Skoger av Gustav Gulliksen, oppr. fra Tønsberg. Han drev landhandleriet til 1945 da Åge Koht Torgersen overtok. I desember samme år ble forretningen overtatt av Gerd og Christoffer Juel som drev det til det p.g.a. sviktende omsetning ble nedlagt ved utgangen av 1984. Omsetningen besto da mest av melk og […]

Gata

Gård utskilt av Nordre Haneval (bnr. 3), utskilt fra hovedbølet 1860. Gården har sitt navn fra den tid da veien til Sande og sydover gikk forbi den.

Gatebelysning

De første gatelykter ble satt opp i 1786 da Bragernes by bekostet 5-6 lykter oppsatt ved Liersund (Øvre Sund) og Bragernes kirke. Etter hvert som bykassens finanser tillot det, ble nye lykter satt opp. Lyktene ble drevet med rapsolje og vekterne hadde pålegg om å etterfylle olje om natten. De første gasslykter i Drammen ble […]

Gatenavnkomitéen

I et brev til Drammen magistrat av 4. november 1865 foreslo stadsingeniør Halvor Heyerdahl at alle gater, veier og brannganger i byen skulle få egne navn og bli forsynt med navneskilt. Heyerdahl foreslo selv navn på 77 gater. Forslaget ble godt mottatt i bystyret, og den første offisielle gatedåp i Drammen fant sted 13. april […]

Gausemel, Steffen Reidar ( I. 7.1910 – 1981)

Skolemann og historiker, f. i Hornindal. Kom i 1937 til Drammen som overlærer ved Drammens Handelsgymnasium og ble i 1946 ansatt som lektor ved Drammen Latinskole, fra 1951 inspektør og fra 1963 til 1977 som skolens rektor. Hans hovedfagsoppgave, «Rasmus Steinsvik», kom i bokform i 1937, og senere skrev Gausemel bl.a. Liers bygdehistorie fra ca. […]

Gebelringen

For ca. 100 år siden en populær danseplass under Konnerudkollen. På den store, åpne sletten var det spor etter hestevandringen der hestene hadde gått i ring og drevet pumpeverket til gruvene. Navnet er utledet av Jebbe, som er et stort hjul for hestevandring.

Geelmuyden, Hans Christian (1861 – 1945)

Lege og forsker, f. i Drammen, s. av sivilingeniør Bernhard G. Amanuensis ved Det fysiologiske Institut 1889-1931, spesialist i sukkersyke 1907-27. Utførte et betydelig forskningsarbeid vedr. det intermediære stoffskifte og dets problemer og utga en rekke vitenskaplige avhandlinger innen disse emner samt en «Lærebog i menneskets fysiologi og hygiene» ( 1901). Tildelt professor Schjelderups gullmedalje […]