Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Schartum, Sven Abraham (1866 – 1949)

Sjømannsprest og forfatter, f. i Strømsgodset, s. av Knut S. Sjømannsprest i Pensicola, USA, 1894-97, i Antwerpen 1897-1904, generalsekretær for Den norske Sjømannsmisjon 1916-29, redaktør av «Bud og Hilsen». Utga en rekke bøker, reiseskildringer, biografier og oppbyggelige skrifter samt sangbøker, bl.a. «Farende Folk» (1926), «På sjø og land» (1929), «Til fjerne farvande» (1930), «Tre juleaftener» […]

Scheel, Fredrik Wilhelm (1870 – 1922)

Reprodusør, f. i Drammen, s. av kjøpmann Hans S. Utdannet som litograf i København, Jena, München og Geneve 1890-97, oppr. 1897 reproduksjonsanstalten Wilh. Scheel & Co. i Kristiania, den første norske klisje- og elektrogalvanoplastikkanstalt, medstifter av Reprodusørenes Forening 1907 og dens første formann til 1909.

Scheitlie, Nicolai (1753 – 1824)

Eidsvollsmann, fra ca. 1780 til 1802 kgl. magasinforvalter ved Oplagsmagasinet (kornmagasinet) ved Gyldenløves Plass, senere kommisjonær for Kongsberg Verk og Modum Blaafarveværk. Representerte Drammen by ved Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, stortingsmann fra Drammen 1818, ivrig talsmann for Selvstendighetspartiet.

Scheitlies gate

går fra Peder Søbergs gate ved Marienlyst til 1. Strøm terrasse i krysset med Vestfoldbanen, har sitt navn etter Drammens Eidsvollsmann N. S. (s.d.).

Schichtmesteren

var den høyeste tjenestemannen ved Jarlsbergverket etter direktøren og bergskriveren. Hans plikt besto i å føre kontrabøker med bøndene over deres kjøring, føre dagbok over verkets inntekter og utgifter, besørge de månedlige kasseregninger, forestå lønnsavregninger og føre regnskaper. Schichtmesteren hadde samme lønn som bergskriveren, 16 riksdaler i måneden, under det siste partisipantskap forhøyet til 18 […]

Schifter, Carl Ludvig (1829 – 1913)

Skipsreder og trelasthandler, gikk i 1845 ut av Drammen lærde skole som nr. 1 og var i mange år handelsfullmektig. I 1860-årene drev han en tid kommisjonsforretning for danske fetevarer, men gikk senere over til skipsrederi og trelasthandel. I 1867 anla han sammen med Edv. Tandberg og Hans Jacob Holter Bergskaug Brug som han drev […]

Schjelderup, F.

Bakeri og konditori med kafé i Tollbodgaten 20, grunnlagt 1914. Beskjeftiget på 1930-tallet 7 personer. Videreført ca. 1950 av Ernst A. Waitz under navnet F. Schjelderups Eftf. Nedlagt på 1950-tallet.

Schnitler, Hans Peter (1917 – 1984)

Jurist og banksjef, f. i Drammen, s. av skattefoged Ebbe Carsten S. Direktør i Fearnley & Eger 1954-64, adm. dir. i Andresens Bank A/S fra 1965. Formann i Skatteutvalget, Norges Rederiforbund 1952-65, fra 1965 medlem av styret i Låneinstituttet for Skipsbyggeriene, Den Norske Bankforening fra 1965 (formann fra 1972). Styreformann i Norges Skibshypotekerforening fra 1965, […]

Schreiner, Emil Theodor (1831 – 1910)

Rektor ved Latinskolen 1877-94, en av landets fremste humanister og en fremragende lærer. Utga «Latinsk sproglære» (1871) og sammen med J. Johansen og M. Nygaard «Latinsk Ordbog» (1887).

Schreiners gate

går fra Ordfører Ingebrigtsens gate på vestsiden av Marienlystbadet inntil den ved Latinskolen går over i Danvikgaten. Den fikk i 1923 sitt navn etter E. T. Schreiner (s.d.).