Kategorier / A-Å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Albumgården

lå ved Bragernes Torv, mellom Storgaten og Drammenselven. Den ble nest etter Mechlenburg-gården betraktet som Drammens prektigste stormannsgård. Gården ble i 1749 oppført i tre av Brede Rantzau og gikk senere under navnet Smithe-gården, og fikk navnet Albumgården etter at den i 1822 var blitt solgt til den senere ordfører Andreas G. A. Gården, som […]

Albums gate

Tverrgate vest for Brannvaktkvartalet som strekker seg fra Hauges gate forbi Bragernes kirke opp til Bergstien. Den fikk i 1869 navnet Albumgaden etter byens første ordfører, Andreas G. A. Gaten gikk dengang fra Nyveien (Hauges gate) over Gunnestadgårdens tomt til Cappelens gate. Før bybrannen i 1866 var Albums gate en del av Capjons løkke som […]

Albumstien

se: Zik-Zaken.

Aldersboliger

De første kommunale aldersboliger ble bygget i Drammen i 1958, da 16 leiligheter for enslige og 16 for ektepar ble bygget i Austadgaten.

Alexander Kiellands vei

I 1937 ble en tverrvei fra Olaf Bergers vei (tidligere Skovveien) mot Henrik Ibsens gate oppkalt etter forfatteren Alexander Kielland (1849-1906), med den begrunnelse at «man i dette strøk tidligere har Henrik Ibsens gate og Jonas Lies vei». Den vesentligste del av bebyggelsen ble oppført etter 1945. Kiellands tilknytning til Drammen er ikke lett å […]

Alexander, Anton (19.9.1870 – 10.10.1945)

Matematiker og lærebokforfatter, stortingsmann (V), f. i Tvedestrand, beregnet astronomiske observasjoner for bl. a. Nansens og Amundsens polarekspedisjoner. Rektor ved Drammen Latinskole 1929-32.

Alexander, D/S

Dampskip som i siste halvdel av 1870-årene trafikerte strekningen Drammen – Horten.

Alfstad, Harald (1851 – )

Cand. theol., f. i Lom, redaktør av Drammens Tidende 1882-90 og samtidig (fra 1881) lærer ved Henriette Wulfsbergs pikeskole, en skole han overtok i 1898. Nær venn av flere av samtidens største kunstnere, bygget opp en betydelig kunstsamling, særlig 1880-90-årskunst og impresjonismen (Heyerdahl, Backer, Munthe, Krohg, Skredsvig, Th. Kittelsen, Grimelund, Sohlberg, Folkestad, Erichsen m.fl.). Sammen […]

Alles Vel

Forsamlingslokale i Skoger for religiøse og humanitære organisasjoner med virkefelt mellom Svingen og Andorsrud. Tomas Løkka (1889-1971) tok i 1914 initiativet til å reise bygningen som et sted der hele skolekretsen kunne møtes. Lokalet ble innviet i 1918. Kai Fjell (s.d.) malte 13 år gammel i 1920 på bestilling et bilde til frontveggen, som forestilte […]

Alliance

Frukt- og cigarforretning, Engene 1, grunnlagt 1926 av M. Syvertsen. Forretningen ble nedlagt da gården i 1939 ble revet for å gi plass til nytt rådhus.