Kategorier / A-Å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

«Algier»

var på 1800-tallet det folkelige navn på byens fattigste strøk, som besto av en samling hytter under Bragernesåsen omtrent der Konggaten går opp mot Hans Hansens vei i dag. Strøket hadde sitt navn etter sjørøverstaten Algerie, som frem til midten av 1700-tallet også tok nordmenn som slaver, deriblant matros Johannes Olsen fra Drammen som i […]

«Bachestriden»

Feide som i årene 1825-35 raste mellom haugianerne i Drammen og ellers i landet på bakgrunn av at Tollef Bache (s.d.) i 1825 skilte seg fra sin hustru og inngikk nytt ekteskap med sin husbestyrerinne, enken Anne Vister. Striden gikk på om hvorvidt Baches handlemåte var forenlig med en kristen livsførsel, og satte sinnene i […]

«Borgen»

Folkelig navn på den herskapelige eneboligen i Sommerfrydveien 28, tegnet 1916 av arkitekt Chr. Arbo for grosserer Alf Tandberg. Eiendommen, som fra først av ble kalt «Millionborgen», eides senere av fabrikkeier Carl Møller og i dag av Peter Y. Berg jr.

«Bragernes, Strømsø og Tangen»

Fontene på Strømsø Torv som viser tre småpiker i bronse på en begerformet sokkel hvorfra vannet strømmer ned i et nikantet basseng av rød granitt. Fontenen, som er utført av Per Hurum, ble reist høsten 1952 og var en gave fra Drammens og Oplands Privatbank A/S.

«Den store Auksjon»

I 1776 døde grev Frederik Christian Otto Wedel Jarlsberg, og det nedlagte Jarlsbergverket (s.d.) ble overtatt av hans sønn, grev Frederik Anton Wedel Jarlsberg. Han hadde ingen lyst til å befatte seg med videre gruvedrift, og besluttet derfor å selge verket ved en offentlig auksjon. Denne fant sted i desember 1777, under ledelse av Erland […]

«Den store myr»

Navn på området fra Konggaten nedover til nåværende Bragernes Torv, brukt så tidlig som 1665 på grunn av dens myrlendte beskaffenhet. Den verste strekningen er mellom Konggaten og Gamle Kirkeplass, hvor det i løpet av 200 år var 28 ras og utglidninger. Etter et stort ras i 60 meters lengde i 1836, hvor flere hus […]

«Laks i garn»

Liten smijernsskulptur som i 1963 ble satt opp ved brohodet til den nye Holmenbroen ved Prins Oscars gate. Skulpturen, som forestiller en sprettende Drammenslaks, er utført av smed Svein Tollefsen etter en tegning av Karin Pihl.

«Landet Gud glemte»

var på 1800-tallet den lokale betegnelse på strekningen langs Drammensfjorden fra Nøsted til Tørkop, hvor byens vekst og velstand ikke hadde nådd frem. Betegnelsen var levende lenge etter at forholdene hadde bedret seg også for dette strøket.

«Onkel Pelle»

Se: Christoffersen, Arnold

«Stodderkongen»

hadde til oppgave å jage omstreifere ut av byen hvis de var fremmede, i motsatt fall å bringe dem til nærmeste tukthus. På 1660-tallet var Jacob Helgesen stodderkonge på Bragernes. Han ble i 1664 innstevnet for «uskikkeligt forhold med drikkesværm og slagsmaal han med sin kvinde og adskillige fanter, som han indtager, huser og hæler, […]